Wyniki Cyfrowego Polsatu za II kwartał

MN 24/08/2017
Wyniki Cyfrowego Polsatu za II kwartał
 Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne wszystkich segmentów i rosnące wyniki finansowe za II kwartał br. W wyniku konsekwentnej realizacji strategii w II kwartale wzrosły przychody Grupy – do 2,470 mld zł, wynik EBITDA – do 964 mln zł, a także wolne przepływy pieniężne – do poziomu 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2017 r.:
- już 24% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
- blisko 1,4 mln klientów usług zintegrowanych (wzrost o 18% rok do roku),
- liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do ponad 4 mln,
- niski wskaźnik churn na poziomie 8,6%,
- stabilna baza 5,8 mln klientów kontraktowych, spośród których każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy; średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% rok do roku do 89,6 zł,
- silny przyrost liczby usług kontraktowych o 539 tys. w ujęciu rok do roku do ponad 13,4 mln,
- w segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 252 tys., do poziomu ponad 6,8 mln; wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid,
- dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA) liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 203 tys. do ponad 4,8 mln,
- baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 84 tys. do poziomu blisko 1,8 mln,
- baza usług prepaid, odzwierciedlająca rzeczywistą liczbę aktywnych użytkowników, pozostawała na stabilnym poziomie blisko 2,9 mln, a ARPU tego segmentu dynamicznie wzrosło, o 8,5% rok do roku, do 20,5 zł,
- kanały Grupy Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej i osiągnęły wyniki zgodne z długoterminową strategią Grupy – 24,9% udziału w oglądalności w II kwartale i 24,5% w pierwszym półroczu, na co złożyło się odpowiednio 12,6% i 12,7% kanału głównego oraz 12,3% i 11,8% kanałów tematycznych,
- przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w II kwartale br. wzrosły rok do roku o 0,5% (w tym czasie cały rynek spadł o 1,2%) do poziomu 307 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 27,6%; w pierwszym półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 1,1% rok do roku (w tym czasie cały rynek spadł o 0,5%) do poziomu 541 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,7%,
- wynik osiągnięty przez Grupę Telewizji Polsat należy oceniać jako bardzo silny, biorąc pod uwagę wysoki punkt odniesienia – przed rokiem, w okresie czerwiec – lipiec, kanały Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na poziom ubiegłorocznych przychodów.
- średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln zarówno w II kwartale, jak i pierwszym półroczu,
- przychody: 2,470 mld zł, wzrost o 1,1% w ujęciu rok do roku,
- EBITDA: 964 mln zł, wzrost o 3,1% w ujęciu rok do roku,
- marża EBITDA: 39%, wzrost o 0,7 p.p. w ujęciu rok do roku,
- zysk netto: 282 mln zł, wzrost o 22% w ujęciu rok do roku,
- wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym, wzrost o 26% w ujęciu rok do roku,
- kolejna przedterminowa spłata części zadłużenia – wykup zerokuponowych Obligacji Litenite oprocentowanych 10% w skali roku za łączną kwotę 945 mln zł,
- wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,74x.

Skonsolidowany raport za 1H 2017
Prezentacja wynikowa za 1H 2017

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Twój komentarz pojawi się na stronie, po sprawdzeniu go przez moderatorów.