fot.: Polsat

Zygmunt Solorz kupił kolejne akcje ATM Grupy

Zygmunt Solorz, właściciel Grupy Polsat, kupił kolejne udziały w ATM Grupie.

Zależna od biznesmena spółka Karswell Limited nabyła 4.530.020 akcji ATM Grupy.

Przed kupnem tych akcji Zygmunt Solorz posiadał pośrednio, poprzez Karswell, 10.157.980 akcji spółki, co stanowiło 12,05% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 10.157.980 głosów (9,47%) na walnym zgromadzeniu.

Aktualnie właściciel Grupy Polsat posiada poprzez Karswell 14.688.000 akcji ATM Grupy, co stanowi 17,42% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 14.688.000 (13,69%) głosów na walnym zgromadzeniu.

ATM Grupa to producent seriali i programów telewizyjnych oraz nadawca ogólnopolskiego kanału ATM Rozrywka i współwłaściciel lokalnej stacji Echo24.tv.