Podsumowanie akcji „Czyste, Zielone Miasta” Stowarzyszenia Program Czysta Polska

W 2022 roku w ramach akcji „Czyste Zielone Miasta” Stowarzyszenie Program Czysta Polska, założone z inicjatywy Zygmunta Solorza, odwiedziło 45 miejscowości, gdzie wspólnie z mieszkańcami posadziło niemal 7000 drzew i krzewów, rozdało ponad 4700 ich sadzonek oraz zebrało 25 ton odpadów. Akcję wspierały media z Grupy Polsat Plus – Polsat News, Polsat Sport oraz Interia.

W 2022 roku w ramach akcji „Czyste Zielone Miasta” Stowarzyszenie Program Czysta Polska, założone z inicjatywy Zygmunta Solorza, odwiedziło 45 miejscowości, gdzie wspólnie z mieszkańcami posadziło niemal 7000 drzew i krzewów, rozdało ponad 4700 ich sadzonek oraz zebrało 25 ton odpadów. Akcję wspierały media z Grupy Polsat Plus – Polsat News, Polsat Sport oraz Interia.

 

W każdej miejscowości akcja miała na celu pokazywanie uczestnikom korzyści płynących ze zdrowego stylu życia i proekologicznych działań, a także aktywizację młodego pokolenia i integrację lokalnych środowisk. Odbywały się warsztaty dla młodzieży m.in. na temat segregacji śmieci. Lokalne organizacje zachęcały do picia kranówki, gromadzenia deszczówki i używania jej w pracach ogrodniczych, a także do zbierania elektrośmieci. W wydarzeniach brali udział mieszkańcy, w tym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych czy seniorzy z lokalnych wspólnot.

Jak mówi Agata Grabowska, koordynatorka akcji z ramienia Stowarzyszenia:

– Najważniejsze jest inspirowanie i aktywizacja lokalnych społeczności. I to niewątpliwie udało się. Zostawiliśmy w całej Polsce nie tylko ślad naszej akcji chociażby w postaci zasadzonych drzew, ale też towarzyszące nam przesłanie, które zawiera się w haśle „Bądź w porządku dla planety”.

Klamrą spinającą trwającą 8 miesięcy akcję było stworzenie antysmogowych murali w Rybniku oraz Nowym Sączu. Murale namalowano farbą katalityczną, dającą efekt neutralizacji zanieczyszczeń i smogu, który jest niestety nieodłącznym składnikiem powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Powołane do życia, 3 lata temu Stowarzyszenie Program Czysta Polska jest otwarte na wszystkich, którzy chcą działać w Polsce dla klimatu. Zygmunt Solorz przedstawił swoją wizję uczynienia Polski czystą poprzez dbanie o jej środowisko naturalne, powietrze, wodę czy otaczającą nas przyrodę. Jest to zadanie dla nas wszystkich. Każdy może bowiem na co dzień wpływać na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wody czy środowiska.