Kara dla Polsatu Sport

Na posiedzeniu w dniu 18.12.07 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapoznała się z informacją Departamentu Reklamy dotyczącą wyniku monitoringu reklam w programie Polsatu Sport. Stwierdzono znaczne przekroczenie limitu spotów oraz emitowanie reklam piwa przed godz. 20:00. Przewodniczący KRRiT nałoży więc kary finansowe na nadawcę.

Na posiedzeniu w dniu 18.12.07 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapoznała się z informacją Departamentu Reklamy dotyczącą wyniku monitoringu reklam w programie Polsatu Sport. Stwierdzono znaczne przekroczenie limitu spotów oraz emitowanie reklam piwa przed godz. 20:00. Przewodniczący KRRiT nałoży więc kary finansowe na nadawcę.

Za znaczne przekroczenie limitu reklam będzie to 80 tysięcy zł, a za nadanie filmów promocyjnych piwa przed 20:00 – 32 tysiące zł. Decyzja Przewodniczącego uzyskała aprobatę pozostałych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – czytamy w komunikacie wydanym przez Radę.