Kanały 4fun Media w ofercie biura reklamy Polsat Media

Spółka 4fun Media zawarła z biurem reklamy Polsat Media umowę na pozyskiwanie reklam do kanałów telewizyjnych 4fun.tv, 4fun Gold Hits oraz 4fun Dance. Umowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Spółka 4fun Media zawarła z biurem reklamy Polsat Media umowę na pozyskiwanie reklam do kanałów telewizyjnych 4fun.tv, 4fun Gold Hits oraz 4fun Dance. Umowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Jak podano w komunikacie, umowa zawarta z Polsat Media dotycząca usługi brokerskiej w zakresie pozyskiwania reklam dla stacji należących do 4fun Media ma charakter umowy znaczącej, ponieważ przychody z tego tytułu stanowią ponad 50% łącznych przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media.

Dotychczas reklamy w 4fun.tv, 4fun Gold Hits oraz 4fun Dance sprzedawało biuro reklamy TVN Media.