fot.: Polsat

Piotr Żak rezygnuje z zasiadania w Radzie Nadzorczej Cyfrowego Polsatu

1 lipca Piotr Żak złożył rezygnację ze członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

1 lipca Piotr Żak złożył rezygnację ze członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

Rezygnacja została złożona ze skutkiem na koniec dnia 2 lipca 2024 roku. Od 3 lipca Piotr Żak będzie pełnił funkcję Prezesa Telewizji Polsat, spółki zależnej od Cyfrowego Polsatu. Syn Zygmunta Solorza pełnił obowiązki prezesa Telewizji Polsat od 16 stycznia 2024 roku.

Piotr Żak od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty.

Od marca 2016 roku Piotr Żak zasiada w radzie nadzorczej Telewizji Polsat. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład rad nadzorczych spółki Cyfrowy Polsat, spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz spółki Netia. W kwietniu 2019 roku został powołany do rady nadzorczej Polkomtel, operatora sieci Plus.