Cyfrowy Polsat ze zgodą od akcjonariuszy na nabycie akcji własnych

16 listopada w Warszawie odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Cyfrowy Polsat. Podczas spotkania podjęto uchwałę, dzięki której firma może nabyć nawet 127 909 203 akcji własnych.

16 listopada w Warszawie odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Cyfrowy Polsat. Podczas spotkania podjęto uchwałę, dzięki której firma może nabyć nawet 127 909 203 akcji własnych.

Spółka może nabyć akcje w dowolny sposób przez okres najbliższych 5 lat. Cena nie może być niższa niż 4 grosze oraz nie może być wyższa niż 60 złotych za jedną akcję własną. Wcześniej planowano, aby cena maksymalna za akcję wynosiła 35 złote oraz rozważano nabycie maksymalnie 83 250 000 akcji.

Ponadto popołudniu Cyfrowy Polsat podał wstępne informacje na temat ilości akcji spółki będących przedmiotem zapisów. W wezwaniu ogłoszonym we wrześniu br. złożono zapisy na 11 770 601 akcji.

Nowe obszary działalności Grupy Polsat Plus

27 września Cyfrowy Polsat S.A. podał w komunikacie, że spółka przeprowadziła analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia własnych akcji. Większościowy właściciel – Zygmunt Solorz poinformował wówczas w oświadczeniu, że chciałby, aby Grupa Polsat Plus podjęła działania w nowych obszarach.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy. Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus – napisano w oświadczeniu.