fot.: Grupa Polsat Plus

Zygmunt Solorz chce nabyć akcje Cyfrowego Polsatu. „Głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus”

27 września Cyfrowy Polsat S.A. poinformował w komunikacie, że spółka przeprowadziła analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia własnych akcji. Zygmunt Solorz i Reddev Investments Limited (spółka zależna od Solorza) chcą nabyć akcje o wartości prawie 3 miliardów złotych.

Zgodnie z porozumieniem z podmiotami nabywającymi, spółka chce nabyć nie więcej niż 82 904 517 akcji własnych. Cena oferowana za akcję w wezwaniu została określona przez strony na 35 złotych.

Spółka w komunikacie prasowym podała, że podmiotem nabywającym akcje jest również Reddev ze względu na ograniczenia wynikające z Kodeksu spółek handlowych.

Reddev nie ma intencji nabywania akcji Spółki w ramach Wezwania, jednak zdecydował się współpracować ze Spółką i wspierać Spółkę w przeprowadzeniu Wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że Spółka nie może samodzielnie przeprowadzić Wezwania – można przeczytać w raporcie bieżącym.

Zamiarem stron jest ogłoszenie wezwania 28 września 2021 roku.

„Część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami”

Grupa Polsat Plus popołudniu przesłała oświadczenie Zygmunta Solorza dotyczące wezwania do sprzedaży akcji. Większościowy udziałowiec Cyfowy Polsat S.A. poinformował, że od początku jego drogi biznesowej, chciał rozwijać firmy, w których posiada akcje.

Na początku był to jeden kanał telewizyjny i Telewizja Polsat, potem platforma cyfrowa – Cyfrowy Polsat, następnie doszedł Polkomtel i sieć Plus, w ostatnich latach Netia oraz Interia – informuje w oświadczeniu Zygmunt Solorz. – Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku podjęli decyzję, że chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia notowań akcji naszej Grupy na GPW w Warszawie, cena akcji została potrojona, a kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

Zygmunt Solorz dodał też, że chciałby, aby Grupa Polsat Plus podjęła działania w nowych obszarach. Jednak najważniejsza i kluczowa dla Grupy ma pozostać działalność na rynku mediów i telekomunikacji.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy. Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus – napisano w oświadczeniu.

Elektrownia jądrowa Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa

Pod koniec sierpnia Zygmunt Solorz i Michał Sołowow podpisali umowę, której celem jest budowa w Pątnowie elektrowni jądrowej. Ma ona pracować w oparciu o amerykańskie technologie tzw. małych reaktorów modułowych (SMR). ZE PAK (spółka, której większościowym udziałowcem jest pośrednio Zygmunt Solorz) zakłada inwestycję w 4 do 6 reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy.