Nowe udogodnienia dla klientów Plusa

Klienci Plusa mogą już podpisywać w punktach sprzedaży umowy w formie elektronicznej, za pomocą podpisu składanego na tablecie. Usługa dostępna jest w wybranych punktach sprzedaży operatora, a od września planowane jest jej wprowadzenie w salonach w całej Polsce.

Operator uruchomił również usługę eSIM, czyli cyfrową wersję karty SIM. Nowoczesna technologia eSIM pozwala na korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez konieczności posiadania fizycznej karty SIM. Zarówno podpis elektroniczny, jak i eSIM to łatwe i wygodne rozwiązania dla klientów, wprowadzane w ramach obecnych zmian w całej Grupie Polsat Plus.

Elektroniczny podpis – proste, wygodne, szybkie i ekologiczne rozwiązanie
Zgodnie z przyjętą w Grupie Polsat Plus polityką dbania o środowisko naturalne, Plus wprowadza możliwość podpisywania umów na tablecie w formie elektronicznej. Podpisana tak umowa będzie przesłana na podany przez klienta adres e-mail. Bezpieczeństwo zapewni kwalifikowana pieczęć oraz kwalifikowany znak czasu, zgodne z europejskim rozporządzeniem eIDAS.
Elektroniczny podpis to przede wszystkim szybkość i wygoda obsługi klientów oraz oszczędność ich czasu. To także korzyści związane z ochroną środowiska – mniejsze zużycie papieru, a więc i wyciętych drzew. Jest to rozwiązanie całkowicie bezpieczne, jeśli chodzi o obieg dokumentów i dane osobowe klientów. Dodatkowo klienci zyskają stały dostęp do dokumentów w formie elektronicznej (e-mail).
Rozwiązanie to obecnie jest już dostępne w wybranych Punktach Sprzedaży Plusa, a od września planowane jest jego wdrożenie w salonach w całej Polsce. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie usługi również dla klientów Polsat Box.

Technologia eSIM w Plusie
Dzięki wdrożeniu karty eSIM klienci Plusa mogą w pełni wykorzystać możliwości swoich smartfonów bez konieczności umieszczania w telefonie standardowej karty SIM.
By rozpocząć korzystanie z wirtualnej wersji karty SIM wystarczy zeskanować otrzymany od Plusa kod QR. Następnie karta eSIM jest pobierana przez internet i zapisywana na telefonie w postaci specjalnego profilu (profil eSIM) w pamięci telefonu. Technologia eSIM wprowadzona w Plusie jest zgodna z powszechnie akceptowaną na świecie specyfikacją GSMA, co sprawia, że w Plusie będą działały wszystkie telefony, które ją wykorzystują.
Smartfony dostępne w portfolio operatora, na których możliwa jest instalacja eSIM: Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, Huawei P40, Huawei P40 PRO.
Z karty eSIM mogą skorzystać wszyscy klienci indywidualni oraz biznesowi sieci Plus, zarówno abonamentowi, jak i użytkownicy ofert na kartę. Nowi klienci mogą otrzymać cyfrową wersję karty SIM podczas zakupu oferty Plusa. Osoby już korzystające z sieci Plus mogą wymienić klasyczną kartę SIM na eSIM w salonie lub za pośrednictwem strony internetowej plus.pl, logując się na swoje konto.
Pierwsze 5 wymian karty eSIM w każdym okresie rozliczeniowym jest bezpłatne. Koszt kolejnych jest zgodny z cennikiem właściwym dla danego rodzaju oferty.
Równolegle z wdrożeniem eSIM operator prowadzi także prace nad udostępnieniem klientom możliwości korzystania z tej technologii na smartwatchach.