Dobre wyniki oglądalności „Wydarzeń” i „Interwencji” w lipcu

Lipiec był najlepszym w tym roku miesiącem dla głównego wydania „Wydarzeń”. Emitowany codziennie o godzinie 18:50 program śledziło w lipcu średnio prawie 2 miliony widzów, co przełożyło się na 19,0% udziałów grupie 4+ oraz 20,5% w grupie komercyjnej.

W porównaniu z lipcem 2018 oznacza to wzrost udziałów wśród wszystkich badanych o 7% i o 13% w grupie 16-49.

Dla Polsat News to również najlepszy pod względem wyników miesiąc od początku tego roku. Według Nielsen Audience Measurement, kanał zakończył lipiec udziałami w rynku na poziomie 1,3% w grupie 4+ i 0,9% w grupie komercyjnej. Polsat News może również pochwalić się wzrostem udziałów w ujęciu rok do roku w przypadku grupy komercyjnej, w której zanotował wzrost o 4%.

„Wydarzenia 15:50” z udziałami w rynku na poziomie 20% w grupie komercyjnej zanotowały najlepszy miesiąc w tym roku. Tym samym, wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym, poprawiły wynik o 7%. W grupie wszystkich badanych popołudniowe wydanie „Wydarzeń” gromadziło średnio niemal 1,3 mln widzów, co przełożyło się na udziały przekraczające 18%.

Magazyn „Interwencja” z wynikiem 16,3% w grupie wiekowej 16-49 utrzymał swój tegoroczny rekord z poprzedniego miesiąca. W grupie wszystkich badanych „Interwencja” zgromadziła średnio niemal 1,1 mln widzów, co przełożyło się na 15% udziału w rynku. Taki wynik oznacza dla „Interwencji” wzrost udziałów aż o 12% w ujęciu rok do roku.

W paśmie emisji „Wydarzeń” i „Interwencji” w lipcu Polsat był stacją numer 1 zarówno wśród wszystkich badanych, jak i w grupie komercyjnej.