Nowa Rada Nadzorcza Radia PiN

Zmienił się skład Rady Nadzorczej Mediabanku, właściciela koncesji biznesowego Radia PiN. Jest to związane z objęciem 51% akcji spółki przez Teleaudio, firmę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Polsat. Warto dodać, że 48,9999% udziałów Mediabanku należy do Prokom Investement, a pozostała część do Asseco Poland.

Zmienił się skład Rady Nadzorczej Mediabanku, właściciela koncesji biznesowego Radia PiN. Jest to związane z objęciem 51% akcji spółki przez Teleaudio, firmę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Polsat. Warto dodać, że 48,9999% udziałów Mediabanku należy do Prokom Investement, a pozostała część do Asseco Poland.

W skład nowej Rady Nadzorczej spółki wchodzą: przewodniczący Wiesław Walendziak (Prokom Investement), wiceprzewodniczący Dariusz Trzeciak i sekretarz Michał Banach (obaj z Teleaudio). Natomiast z rady odwołano Bartosza Jałowieckiego (z Prokom Investement) i Piotra Jeleńskiego (Asseco Poland).