#30latPolsatu – „Rodzina zastępcza” i „Rodzina zastępcza plus”

0%

1. Jacek Kwiatkowski jest współwłaścicielem firmy:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

2. Jakie nazwisko nosi Jadzia?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

3. Z jakiej miejscowości pochodzi Jadzia?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

4. Domy Kossoniów i Kwiatkowskich znajdują się przy ulicy:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

5. Kawiarenka M@jka Cafe znajduje się przy ulicy:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

6. Ulubiony napój Posterunkowego to:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

7. Ulubione słowo Alutki to:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

8. Anka Kwiatkowska z wykształcenia jest:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

9. Kto najczęściej wypowiada zdanie: "Panie inżynierze, Pan to jest naprawdę mądry człowiek"?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

10. Gdzie pracuje ciocia Ula?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

11. Ciocia Ula jest:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

12. Romek wyjechał na studia do:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

13. Romek jest w połowie:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

14. Gdzie Majka poznała Kubę?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

15. Syn Majki i Kuby ma na imię:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

16. Kto z wymienionych nie występował w serialach „Rodzina zastępcza” i „Rodzina zastępcza plus”?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

17. Lesio zgodził się, aby Jadzia została w Warszawie, bo Jędrula obiecał mu kupić:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

18. Na jakie studia licencjackie planował się udać Filip po wypełnieniu testów Elizy i Michała?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

19. Kto opiekował się Piotrusiem i Pawełkiem przed ich przyjazdem do Warszawy?

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

20. Awangardowy reżyser teatralny, któremu Jędrula sfinansował przedstawienie, miał na nazwisko:

Poprawna odpowiedź! Zła odpowiedź!

30 lat Polsatu - "Rodzina zastępcza" i "Rodzina zastępcza plus"