Zmiany w Grupie Zygmunta Solorza. Błaszczyk prezesem Cyfrowego Polsatu i Plusa. Janowski prezesem Polsatu

Grupa Polsat rozwija struktury nadzorcze i zarządcze.

Zygmunt Solorz wraz z synami będzie sprawował nadzór właścicielski nad Grupą z poziomu rad nadzorczych. W związku z tym zajdą zmiany w zarządach spółek.

Tobias Solorz, który w 2011 roku wszedł do Zarządu Polkomtelu, od lutego 2014 był jego Prezesem Zarządu, a od 2015 zarządzał całą Grupą Polsat, będzie wchodził w skład Rad Nadzorczych Spółek Grupy i wykonywał nadzór właścicielski.

– Tobias wspierał mój pomysł na inwestycję w Polkomtel, co było początkiem pierwszej w Polsce i być może nawet na świecie firmy, która łączy media i telekomunikację. Była to moja wizja, którą Tobias jako Prezes Zarządu całej Grupy Polsat skutecznie realizował przez ostatnie siedem lat. Otrzymał też ode mnie zadanie konsolidacji różnych biznesów grupy w trudnym i wymagającym konkurencyjnie otoczeniu, pod silną presją finansową – powiedział Zygmunt Solorz.

Młodszy syn Zygmunta Solorza, Piotr Żak od kilku lat swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych czy rozrywki internetowej.

– Wprowadzane zmiany pozwolą efektywniej wykorzystać synergie między spółkami. Z pozycji Rady Nadzorczej będziemy w stanie wspierać ten proces, równocześnie poświęcając więcej czasu na realizację długoterminowej wizji Grupy – powiedział Piotr Żak.

Piotr Żak zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej firm z branży mediów i telekomunikacji. Jest już członkiem rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat oraz Netii.

– Nadszedł czas kolejnych, zaplanowanych na wiele lat wyzwań dla Grupy. Dlatego razem z Tobiasem oraz Piotrem będziemy wspólnie nadzorować realizację długofalowej strategii z poziomu właścicielskiego. Zarządzanie spółkami Grupy powierzymy sprawdzonym menedżerom – dodał Zygmunt Solorz.

Przejście Tobiasa Solorza do nadzorowania Grupy oznacza zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu (operatora sieci Plus), a funkcję tę obejmie Mirosław Błaszczyk, dotychczasowy wieloletni Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Mirosław Błaszczyk jest związany z biznesem Zygmunta Solorza od kilkudziesięciu lat, od samego początku jego działalności. Jako jeden z najbliższych współpracowników Zygmunta Solorza doskonale zna Grupę Polsat, włączając w to Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel. Doświadczenie zdobywał również w strukturach zarządczych Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatorze sieci Era) w czasie, gdy jej akcjonariuszem był Elektrim.

– Kierowanie największą polską grupą medialno-telekomunikacyjną będącą jednocześnie największą polską firmą prywatną to bez wątpienia fantastyczne wyzwanie, jak i wielka odpowiedzialność. Jest to jednak przede wszystkim wyraz zaufania ze strony Zygmunta Solorza, za które jestem wdzięczny i na które nadal będę pracował. Z Zygmuntem Solorzem pracuję od ponad 30 lat, dzięki czemu doskonale znam wszystkie kluczowe obszary naszej działalności, poczynając od telewizji, którą miałem przyjemność kierować przez ostatnie 12 lat, poprzez platformę cyfrową aż po telekomunikację – powiedział Mirosław Błaszczyk.

Nową funkcję w hierarchii Grupy Polsat, Wiceprezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, obejmie Maciej Stec, dotychczasowy Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat. Mirosław Błaszczyk i Maciej Stec wejdą również w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

Nowym Prezesem Zarządu Telewizji Polsat zostanie Stanisław Janowski, Dyrektor Zarządzający Polsat Media.

– Przez minione 12 lat pracowałem w biurze reklamy Telewizji Polsat, współpracowałem z Zygmuntem Solorzem oraz Zarządem Telewizji Polsat. Nadajemy dzisiaj ponad 30 kanałów i jesteśmy obecni w każdym istotnym segmencie widowni telewizyjnej. Polski kontent jest najważniejszy i będziemy go rozwijać, podobnie jak współpracę w ramach Grupy, aby maksymalnie wykorzystać możliwe synergie – powiedział Stanisław Janowski.

Wszystkie powyższe decyzje wejdą w życie 1 kwietnia.