fot.: Polsat

Zygmunt Solorz wzywa Agorę do natychmiastowego zaniechania naruszeń jego dóbr osobistych

Rzecznik Zygmunta Solorza wydał oświadczenie o wystosowaniu do spółki Agora przedsądowego wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych.

Chodzi o artykuł „Solorz, Sferia i łaska państwa”, który opublikowała „Gazeta Wyborcza”. Podobne oświadczenie, ale dotyczące publikacji „Newsweeka”, wydał Plus Bank.

Zygmunt Solorz kontra „Gazeta Wyborcza”
– Niniejszym informuję, że Zygmunt Solorz wystosował do spółki Agora S.A. przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych oraz usunięcia skutków tych naruszeń. Wezwanie zostało wystosowanie w związku z opublikowaniem w dniu 14 grudnia 2018 r. na pierwszej stronie dziennika „Gazeta Wyborcza” oraz w serwisie umieszczonym w domenie www.wyborcza.pl artykułu autorstwa Dominiki Wielowieyskiej pt. „Solorz, Sferia i łaska państwa”, w którym doszło do naruszenia dobrego imienia Zygmunta Solorza.

W artykule zawarta została czytelna sugestia, iż poprzez nieformalne układy z politykami i przedstawicielami obecnych władz państwowych Zygmunt Solorz wpływa na decyzje organów administracji państwowej, celem uzyskania pozytywnych decyzji w interesie spółki Sferia S.A. Sugestia ta jest nieprawdziwa i bezpodstawna. Jej publikacja jest działaniem o charakterze zniesławiającym Zygmunta Solorza jako uczestnika rynku kapitałowego, menedżera, jak i osobę prywatną. Zygmunt Solorz będzie domagał się naprawienia wszelkich szkód, które powstaną na skutek rzeczonej publikacji.

Mając powyższe na uwadze, Agora S.A. została wezwana do natychmiastowego zaniechania naruszeń dóbr osobistych Zygmunta Solorza – poinformował Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Zygmunta Solorza i Telewizji Polsat.

Plus Bank kontra „Newsweek”
– Plus Bank S.A. oświadcza, że wystosował do Zarządu Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz Ringier Axel Springer AG przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych oraz usunięcia skutków tych naruszeń.

Plus Bank S.A. oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek działaniach mających na celu przejęcie jakiegokolwiek banku należącego do Pana Leszka Czarneckiego, co opublikował tygodnik „Newsweek” oraz strona internetowa www.newsweek.pl. Plus Bank S.A. nie ma również nic wspólnego z czymś, co przez tygodnik „Newsweek” zostało określone jako „plan Zdzisława”. Sugestie i insynuacje zawarte w artykule zamieszczonym w tygodniku „Newsweek” są bezpodstawne i nieprawdziwe.

Plus Bank S.A. oświadcza jednocześnie, że będzie podejmował odpowiednie działania i kroki prawne w stosunku do wszystkich osób oraz podmiotów sugerujących jakikolwiek związek Plus Bank S.A. z próbą przejęcia jakiegokolwiek banku należącego do Pana Leszka Czarneckiego – czytamy w oświadczeniu PlusBanku.