Cyfrowy Polsat łączy się ze spółką Cyfrowy Polsat Trade Marks i kupuje akcje Netii od Karswell

MN, foto: CP 27/09/2018
Cyfrowy Polsat łączy się ze spółką Cyfrowy Polsat Trade Marks i kupuje akcje Netii od Karswell
 Cyfrowy Polsat połączy się ze spółką Cyfrowy Polsat Trade Marks, w której posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. Cyfrowy Polsat nabędzie też od spółki Karswell 58,7 mln akcji Netii za 338,8 mln zł.

Połączenie z Cyfrowy Polsat Trade Marks
Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Cyfrowy Polsat, czyli spółkę przejmującą, całego majątku Cyfrowy Polsat Trade Marks oraz rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. Cyfrowy Polsat wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki oraz aktywa i pasywa Cyfrowy Polsat Trade Marks.

Spółka Cyfrowy Polsat Trade Marks zajmuje się zarządzaniem majątkiem trwałym i prawami własności intelektualnej.

Kupno kolejnych akcji Netii
Cyfrowy Polsat kupi od spółki Karswell 58,7 mln akcji Netii za 338,8 mln zł. Transakcja zostanie przeprowadzona 2 października. Wcześniej, 3 lipca 2018 roku, Cyfrowy Polsat nabył od Karswell 17,3 mln akcji spółki Netia.

Po przeprowadzeniu transakcji Cyfrowy Polsat będzie posiadał bezpośrednio 221,4 mln akcji Netii reprezentujących łącznie 65,98% kapitału zakładowego Netii oraz uprawniających do 221,4 mln głosów na walnym zgromadzeniu (65,98% ogólnej liczby głosów). Karswell nie będzie już miał bezpośrednio akcji Netii.

Spółka Karswell należy do Zygmunta Solorza, głównego udziałowca Cyfrowego Polsatu.


Komentarze

  • 1831
    #1 Staszek dnia 27-09-2018 08:42
    Nie piewszy raz Solorz kupuje coś za prywatne pieniądze, a potem odsprzedaje to Cyfrowemu Polsatowi. Pewnie chodzi tutaj o jakieś unikanie podatków itd.

Dodaj komentarz

Twój komentarz pojawi się na stronie, po sprawdzeniu go przez moderatorów.