Wyniki Cyfrowego Polsatu za II kwartał 2018 roku

MN 23/08/2018
Wyniki Cyfrowego Polsatu za II kwartał 2018 roku
 Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał dobrymi wynikami operacyjnymi, a osiągnięte wyniki finansowe są wyższe od średniej oczekiwań analityków giełdowych.

Coraz więcej klientów korzysta z ofert wiązanych – realizacja strategii multiplay:
- Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 281 tys. (20%) r/r do 1,66 mln (co stanowi 28,9% bazy klientów kontraktowych).
- Do 4,94 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
- Miało to wypływ na obniżenie wskaźnika churn do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 8,3% w skali roku.

Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 510 tys. r/r – do 13,9 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
- Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej − o 287 tys. r/r do 7,1 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, dobrego przyjęcia przez klientów nowych, prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym br. oraz wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
- Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 192 tys., przekraczając poziom 5 mln.
- Baza usług Internetu zwiększyła się o 31 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W pierwszym półroczu klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 448 PB danych.

Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
- Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,2% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,43 usługi z portfolio Grupy.
- Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 2,1% do poziomu 82,9 zł pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam like at home. Przy czym spółka oczekuje, iż jest to ostatni kwartał, w którym nowa regulacja miała negatywny wpływ na wskaźnik ARPU.
- Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
- Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,4 zł.

Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w II kwartale, jak i I półroczu, osiągając w II kwartale wynik 24,2% (11,2% kanału głównego oraz 13% kanałów tematycznych) pomimo przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy, oraz 24% w całym półroczu (11,5% dla anteny głównej i 12,5% dla kanałów tematycznych), co jest zgodne z długoterminową strategią Grupy.

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w II kwartale o 4,5% rok do roku i wyniosły 321 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 26,7 %, a w I półroczu zanotowały wzrost o 9,1% do 591 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie 26,8%.

Najważniejsze dane finansowe za II kwartał 2018 r.
- przychody: 2,603 mld zł (wzrost o 7,5% r/r),
- EBITDA: 946 mln zł (wzrost o 3,5% r/r),
- marża EBITDA: 36,4%,
- zysk netto: 231,4 mln zł,
- wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,411 mld zł,
- wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,91x.

Skonsolidowany raport za 1H 2018
Prezentacja wynikowa

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Twój komentarz pojawi się na stronie, po sprawdzeniu go przez moderatorów.