Cyfrowy Polsat może przejąć Netię

11 maja 2018 r. Cyfrowy Polsat otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu bezwarunkowej zgody przejęcie Netii.

Przypomnijmy, że w grudniu 2017 roku Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka docelowo chce osiągnąć udział wynoszący nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na WZA Netii.

Netia dysponuje rozległą, ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną. To 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce. Poza siecią szkieletową, Netia posiada również rozległą, ogólnopolską sieć dostępową, docierającą już obecnie do ponad 2,5 mln lokalizacji w całej Polsce, w tym ponad 800 największych biurowców. Będzie to stanowiło istotne wsparcie efektywnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat. Pozwoli na szybkie zwiększanie pojemności sieci mobilnej w dużych skupiskach ludzkich i jej jednoczesne odciążenie w miejscach, gdzie po transakcji klientom Grupy Cyfrowy Polsat będzie można zaproponować Internet światłowodowy. Jednocześnie tak rozwinięta infrastruktura Netii daje możliwość prowadzenia sprawnej rozbudowy sieci zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej w przyszłości, tam gdzie Grupa będzie widziała potencjał dalszego rozwoju swojego biznesu.

Do przejęcia przez Cyfrowy Polsat Netii była jednak potrzebna zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W lutym 2018 roku UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Cyfrowy Polsat kontroli nad Netią.

Urząd musiał przede wszystkim sprawdzić udziały Cyfrowego Polsatu, Netii oraz ich konkurentów na lokalnych rynkach. Dlatego konieczne było przeprowadzenie przez UOKiK badania tego rynku.