Wyniki Cyfrowego Polsatu za I kwartał 2018 roku

MN 10/05/2018
Wyniki Cyfrowego Polsatu za I kwartał 2018 roku
 Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła I kwartał br. dobrymi wynikami operacyjnymi i sprzedażowymi obu segmentów. Niemal 1,6 mln klientów korzysta z ofert wiązanych, a o blisko 0,5 mln wzrosła liczba świadczonych usług kontraktowych.

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2018 roku
- Stabilny wzrost liczby klientów usług wiązanych o 247 tys. (18,6%) rok do roku – do 1,57 mln (co stanowi 27,4% bazy klientów kontraktowych).
- Do 4,70 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
- Miało to wypływ na utrzymanie wskaźnika churn na niskim poziomie wynoszącym jedynie 8,5% w skali roku.
- Stabilny przyrost liczby usług kontraktowych – o 459 tys. rok do roku – do 13,8 mln (stanowią one 83,2% wszystkich świadczonych usług):
- Liczba usług telefonii komórkowej wzrosła o 213 tys. rok do roku do 7 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay oraz dobrego przyjęcia przez klientów nowych prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym br.
- Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku o 198 tys., osiągając poziom 5 mln.
- Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się o 48 tys. rok do roku i wynosi 1,8 mln. W pierwszym kwartale klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 224 PB danych.

Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
- Rośnie wskaźnik nasycenia usługami przypadającymi na klienta (o 5,3% rok do roku) − każdy z nich posiadał średnio 2,4 usługi z portfolio Grupy.
- Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 2% do poziomu 81,9 zł pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam like at home.
- Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
- Wysoki poziom ARPU prepaid 20,1 zł – wzrost o 7,5% rok do roku wynikający głównie z wygaśnięcia efektu promocji rejestracyjnych.
- Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,9% (11,9% kanału głównego oraz 12% kanałów tematycznych).
Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły aż o 15,1% rok do roku i wyniosły 269 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 26,9%.

Wyniki finansowe Grupy:
- przychody: 2,346 mld zł (wzrost o 0,6%)
- EBITDA: 890 mln zł (wzrost o 2,0%)
- marża EBITDA: 37,9% (wzrost o 0,5 p.p.),
- zysk netto: 292,2 mln zł,
- wolne przepływy pieniężne: 1,482 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
- wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM obniżył się do poziomu 2,87x,
- w trakcie I kwartału Grupa spłaciła 550 mln zł kredytu rewolwingowego.

Skonsolidowany raport za 1Q 2018

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Twój komentarz pojawi się na stronie, po sprawdzeniu go przez moderatorów.