Zygmunt Solorz kupił kolejne akcje Cyfrowego Polsatu

Zygmunt Solorz zwiększył posiadany pośrednio, poprzez podmioty przez niego kontrolowane, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu – poinformowała spółka w komunikacie wydanym w środę.

W wyniku kliku transakcji, Zygmunt Solorz posiada aktualnie (poprzez Reddev, Karswell, Embud2, Argumenol) 366.720.780 akcji, stanowiących 57,34% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do wykonywania 540.267.031 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 65,97% ogólnej liczby głosów.

Wcześniej Zygmunt Solorz miał 362.256.512 akcji (56,64% kapitału zakładowego), uprawniających do wykonywania 514.761.388 głosów na walnym zgromadzeniu (62,85% ogólnej liczby głosów).

Zygmunt Solorz nabył akcje m.in. od Sensor Overseas, spółki kontrolowanej przez Heronima Rutę.