Wyniki Cyfrowego Polsatu za III kwartał

MN 09/11/2017
Wyniki Cyfrowego Polsatu za III kwartał
 Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła III kwartał br. bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za III kwartał 2017 r.
• Regularny wzrost nasycenia bazy usługami zintegrowanymi:
- już 25% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
- blisko 1,45 mln klientów usług zintegrowanych – wzrost o 210 tys., czyli 17% rok do roku,
- do 4,31 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
• Stabilna baza 5,8 mln klientów kontraktowych:
- każdy z nich posiada średnio 2,34 usługi z portfolio Grupy,
- średni przychód od tego klienta (ARPU) wyniósł 88,4 zł, a jego dynamika przejściowo pozostawała pod niekorzystnym wpływem regulacji „Roam Like at Home”,
- niski wskaźnik churn, będący efektem strategii multiplay, na poziomie 8,8%.
Duży przyrost liczby usług kontraktowych – o 512 tys. rok do roku – do ponad 13,5 mln:
- W segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 248 tys., do poziomu 6,9 mln. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.
- Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA) liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 203 tys. do 4,9 mln.
- Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 61 tys. do poziomu 1,8 mln. W pierwszych trzech kwartałach br. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 525 PB danych, czyli o 49% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.
Baza usług prepaid, odzwierciedlająca rzeczywistą liczbę aktywnych użytkowników, pozostawała na stabilnym poziomie 2,9 mln, a ARPU tego segmentu dynamicznie wzrosło, o 8% rok do roku, do 20,2 zł, m.in. w wyniku oczyszczenia bazy o użytkowników jednorazowych oraz wygaśnięcia promocji rejestracyjnych.
• W III kwartale zarówno Grupa Telewizji Polsat, jak i kanał główny były liderami oglądalności w grupie komercyjnej z łącznym wynikiem na poziomie 24,4%, na co złożyło się 12% kanału głównego oraz 12,5% kanałów tematycznych. W pierwszych 9 miesiącach roku wyniki oglądalności stacji Telewizji Polsat pozostawały zgodne z długoterminową strategią – 24,5% dla całej Grupy, z czego 12,4% kanału Polsat i 12% kanałów tematycznych.
• Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat na stabilnym rynku wzrosły rok do roku o 4% do poziomu 231 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 28,6%. W okresie 9 miesięcy przychody Grupy Telewizji Polsat wzrosły o 2% rok do roku do 772 mln, a udział w rynku reklamy TV – do 27,2%.
• Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3 mln.
• Bardzo dobre i stabilne wyniki finansowe Grupy:
- przychody: 2,391 mld zł,
- marża EBITDA: 36%,
- zysk netto: 235 mln zł,
- wolne przepływy pieniężne: 1,567 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
- wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,83x.

Skonsolidowany raport za 3Q 2017
Prezentacja wynikowa za 3Q 2017

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Twój komentarz pojawi się na stronie, po sprawdzeniu go przez moderatorów.