Polsat odpowiada Radzie Etyki Mediów: „Zygmunt Solorz nie jest stroną konfliktu”

Autor: MN 07/11/2017
Polsat odpowiada Radzie Etyki Mediów: „Zygmunt Solorz nie jest stroną konfliktu”
 Telewizja Polsat wydała oświadczenie w sprawie opinii Rady Etyki Mediów. Stacja poinformowała, że stanowisko REM jest w całości zbudowane na kłamstwie, a Zygmunt Solorz nie prowadzi sporu z Małgorzatą Chechlińską i nie zawierał z nią żadnych umów dotyczących hoteli w Zakopanem.

W oświadczeniu Telewizji Polsat czytamy:
„Opinia REM zawiera nieprawdziwe stwierdzenia. REM przed zajęciem stanowiska w sprawie nie zwróciła się z żadnymi pytaniami do Telewizji Polsat. REM, która rości sobie prawo do decydowania o tym, co jest etyczne, sama nie dochowuje standardów w zakresie wyrażania opinii o działalności mediów, co w niniejszej sprawie znalazło wyraz w zaniechaniu zwrócenia się do Telewizji Polsat z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Sam sposób postępowania REM w niniejszej sprawie podważa obiektywizm wydanej opinii.

Wszystkie materiały przygotowane przez dziennikarzy Telewizji Polsat znajdują potwierdzenie w materiałach źródłowych i zostały zrealizowany w sposób rzetelny i zgodny ze sztuką dziennikarską.

Zaprzeczamy, aby Zygmunt Solorz był stroną konfliktu z panią Chechlińską. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że stanowisko Rady to powielenie oświadczeń i wypowiedzi samej Małgorzaty Chechlińskiej.

Jak już podkreślono wcześniej, REM swój werdykt wydała bez wysłuchania drugiej strony i na podstawie skargi 11 osób, towarzysko związanych z Panią Małgorzatą Chechlińską.

1) Nieprawdą jest, że Telewizja Polsat reprezentuje interes Zygmunta Solorza w toczącym się przed sądem sporze biznesowym. Jest to kłamstwo, gdyż Zygmunt Solorz nie prowadzi sporu z panią Małgorzatą Chechlińską, z którą nie zawierał żadnych umów dotyczących hoteli w Zakopanem.
2) Stanowisko REM jest w całości zbudowane na kłamstwie – zarzuty wobec Telewizji Polsat są wywodzone z fałszywego zarzutu skarżących, iż „Małgorzata Chechlińska jest w sporze biznesowym i sądowym z właścicielem Polsatu”. Jest to nieprawda.
3) Fałszywe zarzuty pod adresem Telewizji Polsat sformułowało w swojej skardze 11 osób, zasiadających wraz z panią Małgorzatą Chechlińską w Radzie Programowej jednej z organizacji.
4) Dziennikarze Telewizji Polsat swoje materiały przygotowali w sposób rzetelny i obiektywny, w oparciu o uzyskane informacje i fakty. Wszystkie przekazywane informacje znajdują potwierdzenie w materiałach źródłowych – dokumentach, zeznaniach i relacjach świadków.
5) Pani Małgorzata Chechlińska była zapraszana do udziału w programach Telewizji Polsat i miała pełne prawo i możliwości odnieść się do stawianych jej zarzutów. Nie skorzystała z tej możliwości.

Ponadto, za kuriozalny należy uznać fakt, iż REM zarzuca Telewizji Polsat i jej dziennikarzom złamanie zasad dziennikarskich w sytuacji, gdy dziennikarze Ci przedstawiają fakty i dowody na nieuczciwość osób działających w biznesie oraz patologie w urzędach i organach państwa. Ujawnianie takich negatywnych zjawisk leży w interesie odbiorców i jest powinnością mediów. Telewizja Polsat m.in. w emitowanym od kilku lat programie „Państwo w Państwie” podejmuje właśnie taką tematykę, bez względu na to, kim są osoby pokrzywdzone i nie zamierza z tej misji rezygnować.

Telewizja Polsat oświadcza jednocześnie, że rozważa podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów tzw. oświadczenia Rady Etyki Mediów i podpisanego pod nim Marka Nowickiego. Będziemy również bronić dobrego imienia naszych dziennikarzy i w pełni popieramy ich działania.”

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Twój komentarz pojawi się na stronie, po sprawdzeniu go przez moderatorów.
icon_green
icon_smile
icon_wink
icon_biggrin
icon_surprised
icon_cool
icon_twisted
icon_lol
icon_evil
icon_razz.gif
icon_confused
icon_redface
icon_cry
icon_idea
icon_question
icon_exclaim
icon_arrow
smile1
frown
wink
sad
grin
lol2
shock
cool
angry
pfft
mrgreen
1serce
18plus
1ok
icon_hb
1mu
tvpolsat.info
omediach.info
1npinfo
1pforum
1pol
1p1
1pol2
1tv4
1szo
1polnew
1pnpl
1polfil
1polcaf
1polpla
Super Polsat
1ro
Polsat Doku
1dpm
1muz
1muzofm
1cin
1nve
1nvn
1nvh
1pjj
1ss
1atm2
ps1006
pse1006
psn1006
psf_hd_2707
Polsat Music
Nowa TV
Foku TV
Eska TV
Eska TV Extra
Eskat Rock TV
Polo TV
VOX Music TV
1pmnowe
cafe_futbol
1wydpl
polsportpl
polnewspl
ipla
cp_go_01
1cpn1
1plus1
Netia
1tvm
1tobiass
1libi
tgg