Dyrektor Polsat News z Nagrodą Europejskiego Klubu Biznesu

Henryk Sobierajski, dyrektor kanałów informacyjnych Polsat News i Polsat News 2, otrzymał Nagrodę Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Za działalność biznesową i społeczną nagrodzono osoby, firmy i instytucje. Wśród wyróżnionych znaleźli się też m.in. Ewa Błaszczyk oraz Czesław Lang, a nagroda główna została przyznana Forum Ekonomicznemu w Krynicy.

Europejski Klub Biznesu Polska po raz drugi uhonorował osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

Henryk Sobierajski:

Jeśli chodzi o misję pomocy polskiemu biznesowi, to w Telewizji Polsat staramy się robić to odwrotnie niż w konkurencji skazanej na misyjność, czyli ciekawie. Efekt tego jest taki, że i pomoc jest realna, i te 2 mln widzów też nas oglądają.

W Kapitule Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zasiadają wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju oraz członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbyła się 24 września 2016 r. w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.