Cyfrowy Polsat ma 3,6 mln abonentów płatnej telewizji. Zyskał 69 tys. osób

Na koniec I kwartału 2016 roku Cyfrowy Polsat miał 3 602 315 abonentów płatnej telewizji – wynika z raportu kwartalnego grupy.

Oznacza to wzrost rok do roku o 69 479 osób. Dodatkowo operator miał 957 952 klientów usługi multiroom. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przybyło ich 85 324.

Łącznie Cyfrowy Polsat na koniec marca br. miał więc 4 560 267 świadczonych usług telewizyjnych (RGU) w modelu abonamentowym. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przybyło ich 154 803.

Cyfrowy Polsat posiadał też 35 754 usług telewizyjnych świadczonych w systemie prepaid. Rok do roku ubyło ich jednak 30 409. Warto podkreślić, że Cyfrowy Polsat nie rozwija i nie promuje usługi prepaid.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kwartał 2016 r.
* Już 18% klientów kontraktowych grupy korzysta z oferty zintegrowanej – programu smartDOM; blisko 1,1 mln klientów programu.
* 3,22 mln usług kontraktowych posiadanych przez tę grupę klientów.
* Łączna liczba usług kontraktowych wzrosła w I kwartale o 129 tys. do 12,7 mln, a przychód od jednego klienta wzrósł do 87 zł w ujęciu rok do roku.
* Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się kwartał do kwartału o 53 tys. do 1,65 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła 1,9 mln.

Pierwszy kwartał był kolejnym pozytywnym okresem dla biznesu telefonii komórkowej. Po raz kolejny baza usług telefonicznych świadczonych w modelu kontraktowym wrosła, tym razem o 20 tys. w ujęciu kwartał do kwartału. Jednocześnie Plus zaczyna przodować w statystykach lojalności swoich użytkowników (najniższy churn MNP). W efekcie łączna liczba usług kontraktowych świadczonych przez Grupę Polsat wzrosła w ujęciu rok do roku o 349 tys. W segmencie prepaid utrzymuje się stabilna baza usług oraz rosnące ARPU – o 2,3% rok do roku, do 17,7 zł. Uwagę zwraca zwłaszcza szybki wzrost aktywnych usług dostępu do Internetu – 33% więcej RGU w ujęciu rok do roku.

Kanały Grupy Polsat były liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej z wynikiem 24,4%, na co złożyło się 12,7% kanału głównego oraz 11,7% kanałów tematycznych. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły rok do roku szybciej niż cały rynek reklamy TV (4,2% vs 2,7%) i wyniosły 229 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 25,5%. Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,8 mln.

Po udanej akwizycji 93% akcji Grupy Midas Grupa Cyfrowy Polsat podjęła działania mające na celu zakup pozostałych akcji spółki w drodze przymusowego wykupu i jednocześnie rozpoczęła proces refinansowania jej zadłużenia. Kredyty bankowe Grupy Midas zostały już w pełni spłacone, natomiast dzisiaj grupa odkupiła większość obligacji zerokuponowych wyemitowanych przez Midas, obniżając tym samym po raz kolejny średni koszt finansowania. Docelowo akcje Midasa zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.

Pobierz:
Skonsolidowany raport za 1Q 2016
Prezentacja wyników 1Q 2016
Podsumowanie wyników