fot.: Ipla

Nowy program Grupy Polsat – Cyfrowa Strefa Twórców

Grupa Polsat zaprasza twórców filmowych do zgłaszania ciekawych projektów, które w ramach nowego programu Cyfrowa Strefa Twórców będzie mogła objąć opieką produkcyjną, promocyjną i dystrybucyjną.

Liczy się dobry pomysł, a także potencjał dotarcia filmu do szerokiej publiczności kinowej i telewizyjnej, nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej.

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem strony www.cyfrowastrefatworcow.pl. Inicjatorami programu są: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, IPLA, Polkomtel oraz Dystrybucja Mówi Serwis.

Dziś zostało także podpisane porozumienie między Cyfrowym Polsatem i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, które przewiduje merytoryczną współpracę podmiotów zakładającą udostępnienie, za zgodą twórców i producentów, efektów Programu Operacyjnego PISF Produkcja Filmowa oraz mającą na celu zapewnienie przez Grupę Polsat wsparcia finansowego, rzeczowego i dystrybucyjnego wybranym, wartościowych projektom filmowym zgłaszanym do PISF i spełniającym warunki programu Cyfrowa Strefa Twórców.

Cyfrowa Strefa Twórców to pierwsza na rynku, zintegrowana platforma cyfrowa do komunikacji pomiędzy twórcami, scenarzystami i producentami a inicjatorami programu, którzy czekają na ciekawe audiowizualne formy polskiej twórczości, w tym filmy skierowane do szerokiej publiczności, przeznaczone w pierwszej kolejności do eksploatacji w kinach.

Głównym celem, który przyświecał nam przy projektowaniu Cyfrowej Strefy Twórców było stworzenie miejsca, za pośrednictwem którego twórcy w prosty sposób będą mogli komunikować się z nami i zgłaszać swoje pomysły, idee i ciekawe scenariusze, jednocześnie do wszystkich spółek z Grupy Polsat – mówi Agnieszka Odorowicz, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu. Jako Grupa Polsat mamy znaczące możliwości dotarcia do milionów widzów – dzięki wspólnemu działaniu stwarzamy producentom unikalną możliwość pozyskania finansowania na produkcję oraz profesjonalnej promocji i dystrybucji filmu”.

Za pośrednictwem Cyfrowej Strefy Twórców Grupa Polsat chce zrealizować plany dotyczące zwiększenia zaangażowania spółek w produkcję, koprodukcję i dystrybucję filmową, z myślą poszerzenia i uatrakcyjnienia polskiej oferty oraz zwiększenia widowni kinowej świadomie wybierającej produkcje rodzime.

Program Cyfrowa Strefa Twórców zakłada:

– Indywidualny charakter współpracy pomiędzy inicjatorami programu i twórcami,
– Obejmowanie opieką produkcyjną, promocyjną i dystrybucyjną projektów audiowizualnych,
– Korzystne modele współpracy, określające wspólne cele artystyczne i biznesowe,
– Wspólną pracę nad jakością we wszystkich fazach realizacji projektów,
– Efektywną i kompleksową promocję wspólnych projektów,
– Skuteczną dystrybucję na wszystkich polach eksploatacji,
– Zapewnienie ochrony prawnoautorskiej zgłaszanym projektom w ramach Grupy,
– Uproszczenie i usystematyzowanie biznesowej współpracy z producentami przez spółki Grupy Polsat.

Wspierane będą oryginalne pomysły twórców, dotychczas niezakupione przez producentów, projekty w fazie developmentu czy te posiadające pierwsze wersje scenariusza. Inicjatorzy programu czekają także na propozycje seriali posiadające storyline, dla których rozwinięte scenariuszowo zostały przynajmniej trzy odcinki, projekty filmowe, które nie posiadają zamkniętych źródeł finansowania i dystrybucji.

Jakie projekty mają największe szanse na wsparcie?

– Fabularne filmy kinowe, skierowane do szerokiej widowni: filmy sensacyjne, komedie, kryminały, thrillery, komediodramaty, filmy familijne,
– Oryginalne projekty filmów kinowych, wzbogacające polską sztukę filmową o nowe tematy lub nowe ujęcia współczesności,
– Interesujące biografie,
– Debiuty filmowe w gatunkach atrakcyjnych dla widowni kinowej,
– Pełnometrażowe filmy animowane, oparte o uniwersalne historie i przeznaczone dla szerokiej widowni, o potencjale sprzedaży na rynkach zagranicznych,
– Międzynarodowe koprodukcje filmowe, najchętniej z polskim udziałem, który stanowi atut dystrybucyjny tych filmów,
– Nietuzinkowe pomysły na seriale, odbiegającego od nurtu popularnego, które wyróżniają się oryginalnością, niestandardowym sposobem opowiadania i mają potencjał na międzynarodową sprzedaż.

Zakres współpracy:

– Zakup pomysłu/scenariusza,
– Koprodukcja filmów,
– Dystrybucja filmów,
– Zakup licencji na wiele pól eksploatacji,
– Kupno praw do realizacji remake’ów i sequeli filmów kinowych,
– Zakup formatów serialowych,
– Zakup licencji do emisji filmu wraz z miniserią.

Kto i jak może zgłosić projekt?

Projekty wizualne może zgłosić każdy, kto ma pomysł i wizję, także debiutanci. Wystarczy wejść na stronę www.cyfrowastrefatworcow.pl, w pierwszym kroku przechodząc proces krótkiej rejestracji. Program nie ma określonych ram czasowych. Jego inicjatorami są: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, IPLA, Polkomtel oraz Dystrybucja Mówi Serwis.

Współpraca z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej

11 maja 2016 r. Grupa Polsat i Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczynają współpracę, która przewiduje możliwość wsparcia przez Grupę Polsat wybranych projektów filmowych zgłaszanych do PISF, które nie otrzymały finansowania instytutu lub realizacja których bez wsparcia komercyjnego byłaby niemożliwa. Dzięki przepływowi informacji i wiedzy pomiędzy sygnatariuszami podpisanego dziś porozumienia o współpracy, twórcy będą mieli szansę realizacji projektów przy udziale Grupy Polsat.