Nowa funkcjonalność systemu plusbank24

PlusBank wprowadził nową funkcjonalność w systemie bankowości elektronicznej plusbank24 polegającą na możliwości nadania przez użytkownika własnego aliasu oraz zmianę identyfikatora.

Do tej pory klienci korzystający z systemu plusbank24 logowali się do bankowości elektronicznej nadanym przez Bank, często trudnym do zapamiętania identyfikatorem.

Obecnie każdy klient może ustawić indywidualnie alias czyli własną nazwę użytkownika do logowania, która zastępuje identyfikator przy logowaniu do konta przez plusbank24.pl. Alias ustawia się po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, a następnie wybraniu w menu Mój profil zakładki Ustawienia dostępu. Alias jest dobrowolny i może zostać ustawiony w dowolnym momencie.

Rozszerzona funkcjonalność systemu plusbank24.pl pozwala także klientom zmienić identyfikator do logowania na nowy, składający się z wybranych przez siebie 8 cyfr. Opcja dostępna jest niezależnie od tego czy ustanowiono wcześniej alias do konta. Aby zmienić Identyfikator należy zalogować się w systemie plusbank24.pl. Zarówno zmianę aliasu jak i identyfikatora należy zatwierdzić dostępną metodą autoryzacji.

Paweł Reichelt, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Plus Bank S.A.:
Z własnym aliasem korzystanie z bankowości elektronicznej jest teraz jeszcze prostsze. „Jestem przekonany, że ciągły rozwój bankowości elektronicznej w PlusBanku zostanie pozytywnie odebrany przez naszych klientów i zaspokoi ich rosnące potrzeby związane z oferowaniem przez Bank nowoczesnych narzędzi do zarządzania swoimi finansami.