Fundusz inwestycyjny Solorza-Żaka pośrednio objął akcje Cyfrowego Polsatu

IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie, w wyniku utworzenia nowych udziałów spółki FIZAN Limited z siedzibą w Limassol, ma obecnie ponad 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu.

Nowe udziały spółki FIZAN Limited fundusz zobowiązał się objąć po spełnieniu warunków umowy objęcia z dnia 12 marca 2015 r. w sposób powodujący uzyskanie przez fundusz statusu podmiotu dominującego wobec FIZAN Ltd. Z kolei FIZAN Ltd jest podmiotem dominującym wobec Embud Sp. z o.o., będącej posiadaczem 58.063.948 akcji spółki. Zarówno Embud, jak i IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, są kontrolowane przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Wcześniej IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, ani inne fundusze zarządzane przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, nie posiadały akcji Cyfrowego Polsatu. Aktualnie wspomniany fundusz posiada pośrednio 58.063.948 akcji, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Inne fundusze zarządzane przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie posiadają bezpośrednio lub pośrednio akcji Cyfrowego Polsatu.

ostatniekomentarze

ciasteczka

tvpolsat.info wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Pełną informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Akceptuję cookies