KRRiT nie zgadza się na zmianę charakteru kanału TV 6

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wyraża zgody na zmianę w koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą TV6, polegającej na zmianie charakteru programu z wyspecjalizowanego - dla młodzieży w wieku 6-19 lat na uniwersalny oraz struktury gatunkowej programu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wyraża zgody na zmianę w koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą TV6, polegającej na zmianie charakteru programu z wyspecjalizowanego – dla młodzieży w wieku 6-19 lat na uniwersalny oraz struktury gatunkowej programu.

Jak podano w uzasadnieniu, wnioskodawca wystąpił także o radykalną zmianę warunków nadawania programu, dotyczących struktury programowej. W efekcie tej zmiany w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 znacząco zmniejszyłby się udział audycji dla dzieci i młodzieży – z 70% do 9%; udział filmów fabularnych zwiększyłby z 9% do 20%; w programie miałyby pojawić się rodzaje audycji wcześniej nie nadawanych: filmy dokumentalne -4%, filmy animowane dla dzieci – 2%, audycje rozrywkowe – 3% i audycje edukacyjne – 2%.

Główną przesłanką w kreowaniu zawartości multipleksów cyfrowych było stworzenie bezpłatnej, możliwie atrakcyjnej oferty programowej. Program TV 6 jako jedyny nadawany w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej, ma charakter wyspecjalizowany adresowany do młodzieży w wieku 6 – 19 lat. W ofercie multipleksów MUX1 – MUX3 w chwili obecnej znajduje się 8 programów o charakterze uniwersalnym (TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, Polsat, TV 4, TVN, TV Puls, TV Puls 2), w tym dwa rozpowszechniane przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.