Cyfrowy Polsat połączy się z Redefine

Cyfrowy Polsat zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Redefine, w której to spółce Cyfrowy Polsat posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą – jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej – całego majątku Redefine w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

Cyfrowy Polsat zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Redefine, w której to spółce Cyfrowy Polsat posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą – jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej – całego majątku Redefine w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Redefine. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki przejmowanej posiada Cyfrowy Polsat, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia uzgodnionym w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

Z uwagi na fakt, iż Cyfrowy Polsat jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej.

ostatniekomentarze

ciasteczka

tvpolsat.info wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Pełną informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Akceptuję cookies