Grupa Polsat spłaci przedterminowo 600 mln zł kredytu

3 kwietnia Polkomtel, spółka w 100% zależna wobec Cyfrowego Polsatu, przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 600 mln zł. Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na 13 kwietnia.

3 kwietnia Polkomtel, spółka w 100% zależna wobec Cyfrowego Polsatu, przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 600 mln zł. Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na 13 kwietnia.

Umowa kredytu terminowego w łącznej kwocie 7,95 miliarda zł została podpisana 17 czerwca 2013 roku pomiędzy Grupą Eileme 2 AB, w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych. Przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie będzie miała wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwca 2019 roku.

Zmniejszenie zadłużenia Polkomtelu ma wpływ na zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Polkomtelu i całej grupy kapitałowej w przyszłości.