Cyfrowy Polsat z nagrodą za najlepsze relacje z inwestorami

Cyfrowy Polsat już po raz piąty został nagrodzony w prestiżowym rankingu Giełdowa Spółka Roku dziennika „Puls Biznesu”, zajmując pierwsze miejsce w kategorii relacje z inwestorami oraz siódme w rankingu głównym.

Cyfrowy Polsat już po raz piąty został nagrodzony w prestiżowym rankingu Giełdowa Spółka Roku dziennika „Puls Biznesu”, zajmując pierwsze miejsce w kategorii relacje z inwestorami oraz siódme w rankingu głównym.

Wczoraj wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się gala Giełdowa Spółka Roku 2014, podczas której wręczono wyróżnienia dla najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dyplomy dla Cyfrowego Polsatu odebrał prezes zarządu spółki, Tomasz Gillner-Gorywoda.

\'\'
Tomasz Gillner-Gorywoda odbiera dyplom
foto: Cyfrowy Polsat

\'\'Tomasz Gillner-Gorywoda, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu:
Ubiegły rok był dla nas pełny wyzwań, głównie ze względu na dołączenie do naszej grupy spółki Polkomtel i integrację operacyjną Plusa i Cyfrowego Polsatu, więc tym bardziej cieszy nas zaufanie rynku kapitałowego do podejmowanych przez nas działań. Konsekwentnie realizujemy strategię dostarczania klientom usług zintegrowanych, której zasadność potwierdzają nie tylko nasze wyniki operacyjne i finansowe, ale także otrzymane wyróżnienia. Są one również uhonorowaniem pracy i zaangażowania wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu spółki.

W rankingu Giełdowa Spółka Roku oceniane były spółki, które pod koniec roku 2014 wchodziły w skład WIG20, mWIG40 i sWIG80. W specjalnym sondażu telefonicznym przeprowadzonym przez TNS Polska wzięło udział ponad 100 respondentów, wśród których znaleĹşli się przedstawiciele domów i biur maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz departamentów kapitałowych banków. Spółki były oceniane według 7-punktowej skali w 5 kategoriach: kompetencje zarządu, sukces w 2014 r., perspektywy rozwoju, relacje z inwestorami, jakość produktów i usług. Nagrody przyznano w każdej z powyższych kategorii oraz w rankingu głównym, który powstał na podstawie sumy ocen we wszystkich kategoriach.