fot.: Polsat

Solorz-Żak przeniósł do Warszawy kolejne akcje Cyfrowego Polsatu

Właściciel Cyfrowego Polsatu, po raz kolejny przeniósł do Polski akcje swojej platformy satelitarnej

Spółka Argumenol Investment Company z siedzibą w Nikozji na Cyprze, podmiot kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka, przeniosła na rzecz firmy Embud z siedzibą w Warszawie, która to spółka również jest podmiotem kontrolowanym przez Solorza-Żaka, własność 28.415.173 akcji zwykłych na okaziciela serii J Cyfrowego Polsatu.

Łączna cena przenoszonych akcji spółki wyniosła 660.936.923,98 zł, tj. 23,26 złotych za jedną akcję. Embud posiada obecnie 58.063.948 akcji Cyfrowego Polsatu, co stanowi 9,08% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu, co przekłada się na 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Przypomnijmy, że Zygmunt Solorz-Żak na początku tego roku również przeniósł część akcji Cyfrowego Polsatu z Nikozji do Warszawy.