Cyfrowy Polsat chce zachować zysk z 2014 roku, aby szybciej spłacić dług

Cyfrowy Polsat planuje nie wypłacać dywidendy (części zysku przeznaczonej dla akcjonariuszy) za 2014 rok. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w tej sprawie. Zarząd zarekomenduje też walnemu zgromadzeniu, aby nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć zysk za 2014 rok w wysokości 177.213.590,79 zł w całości na kapitał zapasowy. Ma to związek z chęcią szybkiego zmniejszenia zadłużenia.

Cyfrowy Polsat planuje nie wypłacać dywidendy (części zysku przeznaczonej dla akcjonariuszy) za 2014 rok. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w tej sprawie. Zarząd zarekomenduje też walnemu zgromadzeniu, aby nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć zysk za 2014 rok w wysokości 177.213.590,79 zł w całości na kapitał zapasowy. Ma to związek z chęcią szybkiego zmniejszenia zadłużenia.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, zarząd Cyfrowego Polsatu przekłada walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaĹşnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie poniżej 2,5x. W związku z istniejącym zadłużeniem spółki, zarząd chce jak najszybciej obniżyć dług do wspomnianego powyżej poziomu.

Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu odbędzie się 2 kwietnia.