ATM Rozrywka z nieznacznie wyższą oglądalnością w 2014 roku

W ubiegłym roku oglądalność stacji ATM Rozrywka nieznacznie wzrosła. W grupie widzów w wieku 16-49 lat wyniosła 0,85% SHR, przy średniej widowni 45.034 osób (AMR4+). W 2013 roku stacja zanotowała wynik 0,82% SHR, przy średniej widowni 47.065 (AMR4+).

W ubiegłym roku oglądalność stacji ATM Rozrywka nieznacznie wzrosła. W grupie widzów w wieku 16-49 lat wyniosła 0,85% SHR, przy średniej widowni 45.034 osób (AMR4+). W 2013 roku stacja zanotowała wynik 0,82% SHR, przy średniej widowni 47.065 (AMR4+).

Ponadto, w dniu 25 lipca 2014r. ATM Grupa otrzymała decyzję od Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podwyższeniu o 2.612,4 tys. zł opłaty za zmianę koncesji NR 468/2011-T udzielonej spółce ATM Grupa na rozpowszechnianie programu telewizyjnego „ATM Rozrywka TV” na okres 10 lat, do 2021 roku (z kwoty 10.811,5 tys. zł do kwoty 13.423,9 tys. zł). Zmiana opłaty przekłada się na wzrost amortyzacji koncesji, począwszy od 2014 roku do momentu wygaśnięcia ważności koncesji.