Wyniki Cyfrowego Polsatu za 2014 rok

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za IV kwartał i cały 2014 r. W roku 2014 w ujęciu pro forma przychody przekroczyły 9,7 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął niemal 3,8 mld zł, skutkując silną marżą EBITDA na poziomie 39%. W samym IV kwartale przychody wyniosły 2,521 mld zł, a wynik EBITDA kształtował się na poziomie 837 mln zł.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za IV kwartał i cały 2014 r. W roku 2014 w ujęciu pro forma przychody przekroczyły 9,7 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął niemal 3,8 mld zł, skutkując silną marżą EBITDA na poziomie 39%. W samym IV kwartale przychody wyniosły 2,521 mld zł, a wynik EBITDA kształtował się na poziomie 837 mln zł.

Grupa w dalszym ciągu odnotowywała bardzo szybki wzrost liczby świadczonych usług mobilnego dostępu do Internetu oraz organiczny wzrost liczby usług płatnej TV, podczas gdy segment telefonii komórkowej wyraĹşnie się ustabilizował.

Pozwoliło to Grupie Cyfrowy Polsat utrzymać pozycję lidera na kluczowych dla niej rynkach:

• Nr 1 na rynku płatnej telewizji, z udziałem szacowanym na 32%,
• Nr 1 na rynku telefonii komórkowej w segmencie usług świadczonych w modelu kontraktowym (telefonia mobilna plus Internet) – udział szacowany na 28,1%,
• Nr 1 na rynku telewizyjnym z łączną oglądalnością 24,5% w grupie komercyjnej i udziałem w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 24,8% w IV kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat w 2014 r.:

• łączna liczba aktywnych usług generujących przychód wzrosła do 16,5 mln, z czego:
– 75% to usługi świadczone w modelu kontraktowym, co gwarantuje wyższą stabilność przychodów w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów,
• doskonałe wyniki sprzedaży w ramach programu smartDOM:
– 569 tys. klientów programu,
– liczba aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów wynosi 1,753 mln,
– tylko w IV kwartale 2014 r. klienci programu smartDOM dokupili 394 tys. dodatkowych usług,
– komunikacja programu ma pozytywny wpływ na sprzedaż pojedynczych usług w standardowych ofertach,
– program ma pozytywny wpływ na ARPU klienta kontraktowego,
• stabilna baza klientów kontraktowych, wynosząca 6,1 mln:
– liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła do 12,3 mln,
– ARPU klienta kontraktowego wzrosło w IV kwartale do 87,2 zł,
– systematycznie rosnący wskaĹşnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) wzrósł do 2,01/klient,
– niski wskaĹşnik churn 9,1%,
• dzięki sukcesowi oferty Power LTE, liczba usług dostępu do mobilnego Internetu wzrosła do 1,6 mln, czyniąc Grupę Cyfrowy Polsat niekwestionowanym liderem tego rynku:
– 86% usług dostępu do Internetu świadczonych w modelu kontraktowym,
• w 2014 r. kanał POLSAT z wynikiem 13,3% był liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a łączne udziały Telewizji Polsat w oglądalności wyniosły 23,7%; o 1,5 pkt. proc. do 25,1% urósł rok do roku udział Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej, a jej przychody do 958 mln zł, w tempie znacznie szybszym niż cały rynek,
• średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wyniosła około 4,3 mln,
• solidne wyniki finansowe (pro forma uwzględniająca roczną obecność spółki Polkomtel w Grupie):
– przychody: 9,705 mld zł,
– EBITDA: 3,787 mld zł,
– marża EBITDA: 39%,
– wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,173 mld zł,
– dług netto/EBITDA: 3,0x,
• wyniki finansowe uwzględniające konsolidację Polkomtel począwszy od 7 maja 2014 r.:
– przychody: 7,410 mld zł,
– EBITDA: 2,738 mld zł,
– marża EBITDA: 37%,
– zysk netto: 292 mln zł,
• zakup kluczowych praw sportowych: rozgrywki PlusLigi i Orlen Ligi w piłce siatkowej, Mistrzostwa Europy w 2015 i 2017 r. w siatkówce mężczyzn i kobiet, Liga Światowa w piłce siatkowej mężczyzn,
• wprowadzenie w usługach głosowych technologii HD Voice oraz udane testy technologii: LTE Broadcast, Voice over LTE, LTE-Advanced oraz usługi wielokamerowej w IPLI,
• Zgoda NWZA Cyfrowego Polsatu na ewentualne uruchomienie Programu Emisji Obligacji Korporacyjnych w kwocie do 1 mld zł,
• przedterminowa, dodatkowa spłata części kredytu terminowego spółki Polkomtel w wysokości 200 mln zł,
• nowa marka Plush – w opcji na kartę i mix z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami, kierowana do młodych odbiorców,
• przystąpienie spółki Polkomtel do aukcji na rezerwację częstotliwości 800 i 2600 MHz,
• renegocjacja umowy z Grupą Midas skutkująca uzyskaniem nowej stawki rozliczeniowej za usługi transmisji danych – w wysokości 2,4 zł/GB, obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.

\'\'Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny, Polkomtel Sp. z o.o.:
W 2014 r. konsekwentnie realizowaliśmy strategię, co potwierdzają uzyskane wyniki operacyjne i finansowe. Nie byłoby to możliwe bez udanej integracji operacyjnej spółek Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Mamy lojalną bazę klientów kontraktowych, systematycznie rosnącą liczbę usług kontraktowych oraz pierwsze sukcesy w sprzedaży usług zintegrowanych w ramach programu smartDOM, do którego w niespełna rok przystąpiło blisko 600 tys. klientów i który miał bardzo pozytywny wpływ na wzrost wskaĹşnika nasycenia usługami oraz ARPU. Po raz kolejny, jako lider technologiczny rynku, zaprezentowaliśmy testowo nowe rozwiązania – LTE Broadcast, Voice over LTE, LTE-Advanced o szybkości do 300 Mb/s oraz usługę wielokamerową w IPLI. W styczniu tego roku w zasięgu naszego LTE znalazło się już 80% Polaków.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych w IV kwartale 2014 r.

\'\'Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o. i Wiceprezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. :
W segmencie usług dla klientów indywidualnych i biznesowych dzięki programowi smartDOM efektywnie dosprzedawaliśmy nasze podstawowe usługi – telewizja, Internet, telefon – obecnym klientom kontraktowym, czego efektem jest wzrost wskaĹşnika nasycenia usługami do 2,01 oraz wzrost ARPU do 87,2 zł. Nie bez znaczenia dla wzrostu ogólnej liczby usług kontraktowych pozostawała dynamicznie rosnąca baza Internetu mobilnego i wzmożone zainteresowanie usługą Multiroom.

W IV kwartale 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat:

• posiadała stabilną bazę klientów kontraktowych, wynoszącą 6,1 mln:
– liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła do 12,3 mln (6,6 mln usług telefonicznych, 4,4 mln usług telewizyjnych, 1,4 mln usług internetowych),
– ARPU klienta kontraktowego wzrosło do 87,2 zł,
– systematycznie rosnący wskaĹşnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) wzrósł do 2,01/klient,
– niski wskaĹşnik churn 9,1%,
• baza aktywnych usług przedpłaconych wyniosła 4,1 mln, z czego:
– 3,8 mln usług telefonicznych,
– 0,1 mln usług telewizyjnych,
– 0,2 mln usług internetowych,
– ARPU klienta usług przedpłaconych wyniosło 18,2 zł,

\'\'Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.:
Na wzrost przychodów, kosztów i EBITDA całego segmentu miała wpływ konsolidacja wyników grupy Metelem, jednak, co ważne, przychody rosły także w sposób organiczny, dzięki wyższym przychodom telekomunikacyjnym – głównie dzięki świetnej sprzedaży usługi mobilnego Internetu – oraz z usług płatnej telewizji. Dynamika wzrostu kosztów po wyłączeniu efektu konsolidacji Metelem była konsekwencją dużego zainteresowania programem smartDOM oraz przyrostu liczby użytkowników mobilnego Internetu.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za IV kwartał 2014 r.

\'\'

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej w IV kwartale 2014 r.

\'\'Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.:
Dzięki sukcesowi jesiennej ramówki i większej oglądalności kanałów tematycznych zarówno stacja POLSAT, jak i Grupa Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej w czwartym kwartale 2014 r. W stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku zwiększyliśmy przychody z reklamy i sponsoringu, które były zgodne z naszymi oczekiwaniami i zostały zrealizowane dzięki skutecznej strategii sprzedaży na rosnącym rynku reklamowym

W IV kwartale 2014 r. Telewizja Polsat była liderem oglądalności z łącznym udziałem 24,5% w grupie komercyjnej. Kanał główny POLSAT był najchętniej oglądanym kanałem ogólnotematycznym i osiągnął wynik 13,7%, natomiast kanały tematyczne miały 10,9% udziału w rynku. Przychody z reklamy i sponsoringu wyniosły 285 mln zł, zapewniając Grupie Polsat udziały w rynku reklamy telewizyjnej na poziomie 24,8%.

\'\'Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.:
Wzrost przychodów tego segmentu naszej działalności został osiągnięty dzięki organicznemu wzrostowi, nowym kanałom w ofercie oraz większej liczbie kanałów zewnętrznych w portfolio biura reklamy Polsat Media. Niezmiennie w bardzo zrównoważony sposób zarządzaliśmy ofertą programową kanałów, a większa dynamika kosztów spowodowana jest wyższymi nakładami inwestycyjnymi na program kanałów TV4 i TV6 oraz wyższą amortyzacją praw sportowych.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za IV kwartał 2014 r.

\'\'

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za IV kwartał i cały 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za IV kwartał i cały 2014 r.

\'\'

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

\'\'Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.:
Wyniki finansowe naszej Grupy zarówno w IV kwartale, jak i całym 2014 r. były zgodne z naszymi oczekiwaniami i były efektem konsekwentnie realizowanej strategii. Wzrost głównych pozycji rachunku wyników spowodowany był głównie konsolidacją wyników Grupy Metelem od 7 maja 2014 r., ale przychody rosły także po wyłączeniu tego efektu. Dzięki wyważonej polityce inwestycyjnej mamy pod kontrolą koszty i odnotowaliśmy wysokie marże EBITDA. Silną pozycję stanowią wysokie wolne przepływy pieniężne. Pozytywny wpływ na nasze przyszłe wyniki będzie miała nowa stawka rozliczeniowa z Grupą Midas. Naszym celem na ten rok jest utrzymanie wysokich marż, dalsza optymalizacja bazy kosztowej oraz konsekwentne obniżanie zadłużenia Grupy, wsparte stabilnym poziomem wolnych przepływów pieniężnych.

Nowe definicje Grupy Cyfrowy Polsat

\'\'