Wyniki ATM Grupy za 2014 rok

Grupa kapitałowa ATM Grupa po czterech kwartałach ubiegłego roku odnotowała przychód w wysokości 153.086 tys. zł, co w porównaniu z wcześniejszym rokiem poprzedniego stanowi wzrost o 26,2% tj. o 31.820 tys. zł. Głównym Ĺşródłem przychodów spółki jest produkcja telewizyjna i filmowa. Przychody z tego segmentu wyniosły 95,031 mln zł (wzrost o 28,8%).

Grupa kapitałowa ATM Grupa po czterech kwartałach ubiegłego roku odnotowała przychód w wysokości 153.086 tys. zł, co w porównaniu z wcześniejszym rokiem poprzedniego stanowi wzrost o 26,2% tj. o 31.820 tys. zł. Głównym Ĺşródłem przychodów spółki jest produkcja telewizyjna i filmowa. Przychody z tego segmentu wyniosły 95,031 mln zł (wzrost o 28,8%).

Kanał ATM Rozrywka odnotował przychód w wysokości 19,827 mln zł (wzrost o 11,4%). Spółka wypracowała 17,983 mln zł zysku netto (wzrost o 6,3 mln zł wobec 2013 roku), natomiast EBITDA 33,4 mln zł (wzrost o 25,6%).

W okresie czterech kwartałów 2014 r. w zakresie produkcji telewizyjnej spółki ATM Grupa kontynuowały realizację seriali dla Telewizji Polsat Sp. z o.o., takich jak: „Pierwsza Miłość”, „Świat według Kiepskich” i „Na krawędzi” oraz produkcji realizowanych dla Telewizji Polskiej S.A., takich jak: „Ojciec Mateusz” i „Ranczo”.