Czwórka i Szóstka z największym przyrostem udziałów w rynku

Pierwsze miesiące tego roku przyniosły Czwórce i Szóstce pozycje liderów naziemnej telewizji cyfrowej pod względem przyrostu udziałów w grupie komercyjnej. Ponadto, luty – z udziałami w grupie komercyjnej na poziomie 1,54% – był jednocześnie najlepszym miesiącem w historii Szóstki.

Pierwsze miesiące tego roku przyniosły Czwórce i Szóstce pozycje liderów naziemnej telewizji cyfrowej pod względem przyrostu udziałów w grupie komercyjnej. Ponadto, luty – z udziałami w grupie komercyjnej na poziomie 1,54% – był jednocześnie najlepszym miesiącem w historii Szóstki.

Na pierwszym miejscu pod względem przyrostu udziałów w grupie komercyjnej wśród dostępnych naziemnie stacji znalazła się Szóstka, która łącznie w styczniu i lutym zwiększyła udziały o 46% (SHR All 16-49) w stosunku do analogicznego okresu 2014 r., a w samym tylko lutym – aż o 56% w porównaniu do lutego 2015 r.

Tuż za Szóstką uplasowała się Czwórka, której udziały w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. wzrosły o 34% (SHR All 16-49) w stosunku do okresu styczeń-luty 2014 r. Z kolei udziały w lutym tego roku w porównaniu do lutego 2014 r. były aż o 47% większe (SHR All 16-49%).

Dla porównania, TVN7 nie wykazała w analizowanych okresach żadnego wzrostu udziałów rok do roku. TV Puls w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła udziały zaledwie o 14% w okresie I-II 2015 i o 25% w lutym br., natomiast udziały Pulsu 2 zwiększyły się odpowiednio o 27% i 44%.

Dane: Nielsen Audience Measurement udostępnione przez Telewizję Polsat