Kara dla Telewizji Polsat za przekroczenie limitu czasu reklam

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 23 lutego 2015 roku nałożył na Telewizję Polsat, nadawcę programów TV 4 i TV 6 dwie kary - każdą w wysokości 15 000 zł. Nadawca przekroczył ustawowy limit czasu reklam.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 23 lutego 2015 roku nałożył na Telewizję Polsat, nadawcę programów TV 4 i TV 6 dwie kary – każdą w wysokości 15 000 zł. Nadawca przekroczył ustawowy limit czasu reklam.

Jak podaje KRRiT, analiza programów TV 4 i TV 6 w dniach 28-30 marca 2014 roku wykazała przekroczenie czasu emisji reklam. Zgodnie z ustawą o rtv, reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej.

Przekazy będące przedmiotem decyzji o ukaraniu zawierają nacechowane emocjonalnie sformułowania bezpośrednio zachęcające do obejrzenia proponowanych pozycji programu. Z uwagi na promocyjny charakter spełniają one definicję autopromocji, rozumianą zgodnie z art. 4 pkt. 23 ustawy jako „przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów i usług”.

Wymierzając karę KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe nadawcy. Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia uwzględniono m.in. fakt, że przekroczenie limitu czasu nastąpiło w programie ogólnodostępnym rozpowszechnianym nieopłatnie na obszarze całego kraju.