ATM Grupa zawarła umowy znaczące z Polsatem o wartości ponad 22 mln zł

Zarząd ATM Grupy poinformował, że spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły z Telewizją Polsat Sp. z .o.o. w okresie od 4 września 2014 r. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 22 533 000 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Zarząd ATM Grupy poinformował, że spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły z Telewizją Polsat Sp. z .o.o. w okresie od 4 września 2014 r. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 22 533 000 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Umowy dotyczą m.in. produkcji programów telewizyjnych, świadczenia usług technicznych i wynajmów związanych z produkcją telewizyjną, opłat za udzielenie licencji na emisję gotowych programów telewizyjnych itp.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 26 listopada 2014 r. na realizację serii odcinków serialu „Pierwsza miłość”. Wartość tej umowy wynosi 5 897 000 zł.

Warunki tej umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy.