fot.: Polsat

Solorz-Żak przeniósł akcje Cyfrowego Polsatu z Nikozji do Warszawy

Spółka Embud Sp. z o.o. (kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka) z siedzibą w Warszawie nabyła od Argumenol Investment Company Limited (podmiot również kontrolowany przez Solorza-Żaka) z siedzibą w Nikozji na Cyprze akcje Cyfrowego Polsatu.

Embud nabył 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Cyfrowego Polsatu.

W wyniku tej transakcji Embud posiada obecnie 29.648.775 akcji, co stanowi 4,64% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 29.648.775 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu. Wcześniej Embud nie miał żadnych akcji spółki. Z kolei Argumenol ma obecnie 28.415.173 akcji, co stanowi 4,44% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 28.415.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Embud zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy. Embud i Argumenol wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej.