Akcje Cyfrowego Polsatu w rękach EVO Foundation

EVO Foundation, z siedzibą w Vaduz (Liechtenstein) i jej podmiot zależny EVO Holding Ltd. z siedzibą w Road Town, Tortola (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) pośrednio nabyły od Sensor Overseas Limited akcje Cyfrowego Polsatu. Podmiotem dominującym wobec Sensor Overseas Limited jest właśnie EVO Holding Ltd.

EVO Foundation, z siedzibą w Vaduz (Liechtenstein) i jej podmiot zależny EVO Holding Ltd. z siedzibą w Road Town, Tortola (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) pośrednio nabyły od Sensor Overseas Limited akcje Cyfrowego Polsatu. Podmiotem dominującym wobec Sensor Overseas Limited jest właśnie EVO Holding Ltd.

23 grudnia Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), akcjonariusz Cyfrowego Polsatu, wyemitował nowe udziały (reprezentujące ok. 76% kapitału Sensor po jego podwyższeniu), które objęła spółka EVO, będąca spółką zależną EVO Foundation, na skutek czego Sensor stała się spółką pośrednio zależną fundacji (EVO Foundation). Przed emisją udziałów przez Sensor, EVO Foundation zarówno bezpośrednio, jak również pośrednio nie posiadała akcji Cyfrowego Polsatu.

Po emisji udziałów przez Sensor, EVO Foundation posiada, za pośrednictwem Sensor, którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest EVO, będąca spółką zależną fundacji, 54.921.546 akcji Cyfrowego Polsatu, stanowiących 8,59% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie istnieją inne niż EVO oraz Sensor podmioty zależne EVO Foundation posiadające pośrednio bądĹş bezpośrednio akcje spółki. Ponadto, emisja udziałów przez Sensor, spowodowała utratę przez Heronima Rutę statusu podmiotu dominującego wobec Sensor. Przed emisją udziałów przez Sensor Heronim Ruta posiadał, za pośrednictwem Sensor, 54.921.546 akcji, stanowiących 8,59% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Nie ma żadnych podmiotów zależnych od Heronima Ruty, posiadających akcji Cyfrowego Polsatu.