PKP PLK z nowoczesną i bezpieczną siecią WAN Netii

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. używa już bardzo nowoczesną – i co niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – redundantną sieć IP VPN (MPLS), która łączy ponad 1800 lokalizacji w całej Polsce. Jej dostawcą jest Netia, która zamówienie zdobyła po niezwykle zaciętym przetargu, w którym bardzo dużą wagę miała jakość oferowanego rozwiązania.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. używa już bardzo nowoczesną – i co niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – redundantną sieć IP VPN (MPLS), która łączy ponad 1800 lokalizacji w całej Polsce. Jej dostawcą jest Netia, która zamówienie zdobyła po niezwykle zaciętym przetargu, w którym bardzo dużą wagę miała jakość oferowanego rozwiązania.

 

 

Celem projektu, który został zainicjowany przez służby IT spółki PKP PLK na początku 2022 roku, było unowocześnienie i zapewnienie ciągłości działania usługi transmisji danych w sieci WAN dla potrzeb jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w latach 2023−2027. Nowoczesna i bezpieczna sieć transmisji danych jest niezbędnym elementem procesu transformacji cyfrowej Spółki, który został zainicjowany i jest konsekwentnie wdrażany przez nowy Zarząd PKP PLK S.A.

Dokumentacja przetargowa powstała w wyniku wielomiesięcznych prac zespołu ekspertów Biura Informatyki spółki PKP PLK oraz dialogu technicznego z potencjalnymi dostawcami. Bardzo nowatorskie dla przetargów przeprowadzanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, było skupienie się głównie na kryteriach jakościowych.

– Sieć WAN spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ma krytyczne znaczenie dla ciągłości usług teleinformatycznych i bezpieczeństwa funkcjonowania kolei, a tym samym strategiczne znaczenie dla państwa. Dlatego, opracowując wymagania dla nowej sieci, jakość, rozumiana przede wszystkim jako gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i bezawaryjności, musiała zostać postawiona na pierwszym miejscu – informuje Bartosz Szadkowski, Dyrektor Biura Informatyki w Centrali PKP PLK.

Ostatecznie, łącznie kryteria jakościowe (osobne wagi dla poszczególnych warstw sieci transmisyjnej) miały wagę blisko 70 proc., zaś ogólna cena usługi – nieco ponad 30 proc.

W efekcie bardzo zaciętego, trzyetapowego procesu przetargowego – w którym brali udział wszyscy czołowi, ogólnopolscy dostawcy usług transmisji danych, w tym dotychczasowy (Orange Polska) – zwycięska okazała się oferta Netia S.A. Komisja przetargowa najwyżej oceniła oferowane przez Netię rozwiązanie MPLS (więcej o nim pod tym linkiem: https://www.netia.pl/pl/srednie-i-duze-firmy/youtro-strefa-wiedzy/mpls-co-to-jest-i-jakie-ma-zastosowanie).

Przewaga Netii wynikała z wysokiej oceny jakościowej jej oferty z jednoczesnym zachowaniem optymalnego poziomu cenowego.

– Bardzo dobra współpraca w ramach wspólnego komitetu sterującego oraz ogromna wiedza i zaangażowanie wszystkich uczestników, sprawiły, że sprawnie, z wyprzedzeniem mitygowaliśmy ryzyka. W efekcie oddanie sieci nastąpiło bez opóźnień, wręcz przed terminem – dodał Jarosław Jeziorski, Dyrektor Rynku Klientów Kluczowych – Administracja Publiczna w Netii.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Grupa Netia ma wysokie i szczególne kompetencje na rynku kolejowym. Proponuje zatem rozwiązania mitygujące deficyty w infrastrukturze telekomunikacyjnej i tym razem zaproponowała unikalne, ale jednocześnie wysoko oceniane technologie agregacji pasma w WAN LTE z wykorzystaniem mechanizmów SD WAN.