Netia z usługą VoiceBot

Rok 2024 Netia zaczyna od wprowadzenia na rynek B2B, unikalnej w skali kraju, usługi dodatkowej pod nazwą VoiceBot, która dba o szybkie i efektywne łączenie rozmów (człowieka z człowiekiem). W przypadku, gdy w danej chwili podjęcie rozmowy przychodzącej do firmy nie jest możliwe, Netia VoiceBot dopilnuje oddzwonienia. W wariancie Premium rozwiązanie zapewnia dodatkowo m.in. integrację z systemami CRM i autonomiczne telefonowanie.

Rok 2024 Netia zaczyna od wprowadzenia na rynek B2B, unikalnej w skali kraju, usługi dodatkowej pod nazwą VoiceBot, która dba o szybkie i efektywne łączenie rozmów (człowieka z człowiekiem). W przypadku, gdy w danej chwili podjęcie rozmowy przychodzącej do firmy nie jest możliwe, Netia VoiceBot dopilnuje oddzwonienia. W wariancie Premium rozwiązanie zapewnia dodatkowo m.in. integrację z systemami CRM i autonomiczne telefonowanie.

 

 

Netia VoiceBot to nowa usługa dodatkowa platformy cyfrowej komunikacji głosowej (stacjonarnej i komórkowej) IntegralNet. Dzięki usłudze VoiceBot każde połączenie telefoniczne przychodzące na dowolny numer firmowy, obsługiwany przez Netię, zostanie obsłużone w czasie rzeczywistym przez robota głosowego. VoiceBot, w trybie werbalnym, dowie się z kim chce się połączyć dzwoniący, sprawdzi czy w danym momencie połączenie może być zrealizowane, a jeżeli tak, połączy dzwoniącego ze wskazaną osobą lub z przedstawicielem wybranego zespołu. Jeżeli jednak, z różnych powodów, do takiego połączenia nie dojdzie, VoiceBot wygeneruje oddzwonienie, gdy tylko dany pracownik będzie dostępny (zawsze realizowane jest połączenie człowieka z człowiekiem!).

W ramach usługi obsługiwane są zarówno połączenia przychodzące z zewnątrz organizacji, jak i połączenia wewnętrzne, również na numery skrócone. VoiceBot może de facto zastąpić centralkę telefoniczną, a dodatkowo nie wymaga od danego klienta B2B nagrywania własnych zapowiedzi głosowych na potrzeby IVR.

W wariancie Premium Netia VoiceBot obsługuje wszystkie powyższe scenariusze, a dodatkowo zapewnia integrację z bazami danych klienta B2B (np. system CRM) i pozwala na ich bazie zrealizować automatyczne połączenie telefoniczne oraz przeprowadzić autonomiczne rozmowy w celu pozyskiwania informacji (np. ankiety) bez udziału pracownika firmy.

Jedna usługa Netia VoiceBot zapewnia obsługę 5 jednoczesnych połączeń: przychodzących, wychodzących czy wewnętrznych (nie ma górnego limitu liczby możliwych do zakupienia usług) i jest oferowana w dwóch wariantach:

Taryfa Indywidualna z jednorazową opłatą aktywacyjną w wysokości 50 zł netto i opłatą abonamentową w wysokości 200 zł. W tym wariancie każda minuta pracy VoiceBota kosztuje 0,29 zł za minutę (rozliczanie sekundowe).

Taryfa Indywidualna NoLimit  – aktywacja 50 zł, abonament 300 zł, bez dodatkowych opłat za czas pracy VoiceBota.