fot.: Polsat

Solorz-Żak opuszcza Śląsk Wrocław

10 października zostało podpisane porozumienie pomiędzy miastem Wrocław i spółką Bithell Holdings Ltd. – akcjonariuszami WKS Śląsk Wrocław.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez klub, zgodnie z zapisami porozumienia miasto Wrocław wykupi większościowy pakiet akcji Śląska, należący do cypryjskiej spółki Zygmunta Solorza, po wcześniejszym przeprowadzeniu ich wyceny.

Władze miasta rozliczą nakłady poniesione przez Polsat Nieruchomości za prace inżynieryjne wykonane na gruncie przy Stadionie Wrocław. Miasto zwróci 18 mln zł – kwota jest średnią sporządzonych wycen pomniejszoną o koszty związane ze zwrotem nakładów na węzeł cieplny, korektę ceny za wywóz humusu, niezbędnych nakładów poniesionych przez miasto zabezpieczających wykop oraz sumy potrzebnej na przygotowanie nieruchomości do kolejnej inwestycji. Zwrot nastąpi po sprzedaży działki przy stadionie, jednak nie później niż do końca listopada 2014 r.

Umowa zostanie podpisana warunkowo. Będzie mogła wejść w życie po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały zabezpieczającej w przyszłorocznym budżecie kwoty 18 mln zł, co umożliwi skarbnikowi miasta złożenie kontrasygnaty pod porozumieniem. Uchwała zostanie poddana pod głosowanie radnych na najbliższej sesji Rady Miejskiej 17 października.

Po podpisaniu porozumienia miasto stanie się właścicielem klubu. Intencją prezydenta jest wprowadzenie do spółki mniejszościowych akcjonariuszy, a w dalszej perspektywie znalezienie stabilnego inwestora, który zostanie samodzielnym właścicielem Śląska. Miasto Wrocław chce zachować tzw. „złotą akcję”, która pozwoli zająć stanowisko w najważniejszych kwestiach dotyczących klubu. Po podpisaniu władze Śląska wycofają z sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, a miasto wycofa wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego.