Co z TV Odra w DVB-T? Kto na lokalnym multipleksie?

Czy TV Odra powróci z emisją? Nadawca stacji (Polskie Media przejmowane przez Cyfrowy Polsat) nie złożył na razie wniosków o dokonanie rezerwacji częstotliwości na lokalnym multipleksie. Pewne emisji na lokalnym MUX-ie są już natomiast NTL Radomsko i TVT. Z kolei TVL, zewnętrzny podmiot, który produkował program dla TV Odra, będzie walczyć o nadajniki w Lubaniu, Jeleniej Górze, Bolesławcu i Chojnowie.

Czy TV Odra powróci z emisją? Nadawca stacji (Polskie Media przejmowane przez Cyfrowy Polsat) nie złożył na razie wniosków o dokonanie rezerwacji częstotliwości na lokalnym multipleksie. Pewne emisji na lokalnym MUX-ie są już natomiast NTL Radomsko i TVT. Z kolei TVL, zewnętrzny podmiot, który produkował program dla TV Odra, będzie walczyć o nadajniki w Lubaniu, Jeleniej Górze, Bolesławcu i Chojnowie.

Jak poinformował nas Urząd Komunikacji Elektronicznej, po zakończeniu procedury uzgodnień pomiędzy Prezesem UKE a Przewodniczącym KRRiT w sprawie ustalenia obszarów rezerwacji częstotliwości na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym, 22 maja 2013 r. ukazało się zarządzenie Prezesa UKE dotyczące zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz, pod kątem potrzeb nadawców programów lokalnych. Dokument ten jest podstawą do rozdysponowania zasobów częstotliwości i wydawania decyzji rezerwacyjnych. Dzięki dokonanym uzgodnieniem oraz zapisom nowego planu zagospodarowania częstotliwości, zostały zagwarantowane odpowiednie zasoby widma, niezbędne do przeprowadzenia procesu cyfryzacji stacji lokalnych. Następnie po ukazaniu się tego zarządzenia, rozpoczął się proces przygotowywania decyzji o rezerwacji częstotliwości na potrzeby lokalnych emisji cyfrowych w standardzie DVB-T.

Zarządzeniem Nr 13 z dnia 21 maja 2013 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmienił zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 22 maja 2013 r. pod pozycją nr 28. W planie zostały uwzględnione obszary częstotliwości wraz z nr kanałów telewizyjnych zgodne z poniższą tabelą, dedykowane na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym.

\'\'

Od tego momentu nadawcy lokalni mogli składać do Prezesa UKE wnioski o dokonanie rezerwacji częstotliwości na wskazanych obszarach, w celu emisji lokalnych programów telewizyjnych w sposób naziemny cyfrowy.

Do 23 lipca br., nie wpłynął jednak żaden wniosek na obszary: ŚWIDNICA/ WROCŁAW, GŁOGÓW/ LEGNICA/ LUBIN oraz JELENIA GÓRA 1 (miała tutaj nadawać TV Odra).

W przypadku pozostałych obszarów wpłynęły następujące wnioski:
* GORZÓW WLKP 2 oraz ZIELONA GÓRA 1 – 21 czerwca do UKE wpłynął wniosek Regionalnej Telewizji Lubuskiej sp. z o.o. z dnia 18 czerwca br.; Urząd zwrócił się do nadawcy o doprecyzowanie żądania strony oraz pismem z dnia 1 lipca ponowił wezwanie i oczekuje na odpowiedĹş nadawcy (miała tutaj nadawać TV Odra);

* CZĘSTOCHOWA 1/ KAMIEŃSK/ TOMASZÓW – 7 czerwca do UKE wpłynął wniosek spółki NTL Radomsko sp. z o.o. o rezerwację częstotliwości; 11 czerwca na stronie internetowej www.uke.gov.pl ogłoszono dostępność zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a swoje zainteresowanie podmioty mogły składać do 26 czerwca; do 23 lipca nie wpłynęło jednak żadne zgłoszenie, w związku z tym przygotowywana jest decyzja rezerwacyjna dla spółki NTL Radomsko sp. z o.o.;

* ORNONTOWICE/ RYBNIK – 24 maja do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja TVT sp. z o.o.; informacja o dostępności częstotliwości na ww. obszarze została opublikowana tego samego dnia, a zainteresowane podmioty mogły zgłaszać się z wnioskami do 7 czerwca; ponieważ do UKE nie wpłynęło żadne zgłoszenie, aktualnie przygotowywana jest decyzja rezerwacyjna dla spółki Telewizja TVT sp. z o.o.;

* LUBAŃ/ JELENIA GÓRA 1/ BOLESŁAWIEC/ CHOJNÓW – 23 maja do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja Łużyce sp. z o.o.; 29 maja na stronie internetowej Urzędu zamieszczona została informacja o dostępności zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a podmioty mogły zgłaszać swoje zainteresowanie do 12 czerwca, w tym terminie wpłynęły 2 pisma: wniosek o rezerwację częstotliwości spółki Pressmedial sp. z o.o. (producent programu Telewizja Regionalna „Wiadomości Lubińskie”), zgłoszenie zainteresowania przez spółkę TVL sp. z o.o. (producent programu TV Odra).

W związku z powyższym, konieczne będzie przeprowadzenie konkursu na częstotliwości na wskazanym obszarze, który zostanie ogłoszony po przygotowaniu dokumentacji konkursowej.