Grupa Polsat Plus podsumowuje działania społeczne i na rzecz środowiska naturalnego

Grupa Polsat Plus opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, podsumowujący jej działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa oraz z zakresu ładu korporacyjnego. W 2022 r. m.in. obniżyła ślad węglowy o 84%, a 100% zużywanej przez spółki z Grupy energii pochodziło ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. To już szósta edycja publikacji prezentująca sposób komunikacji i relacje Grupy z szeroko rozumianym otoczeniem.

Grupa Polsat Plus opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, podsumowujący jej działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa oraz z zakresu ładu korporacyjnego. W 2022 r. m.in. obniżyła ślad węglowy o 84%, a 100% zużywanej przez spółki z Grupy energii pochodziło ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. To już szósta edycja publikacji prezentująca sposób komunikacji i relacje Grupy z szeroko rozumianym otoczeniem.

Raport pokazuje, jakie działania Grupa Polsat Plus podejmuje na rzecz wszystkich mieszkańców Polski, w jaki sposób walczy z wykluczeniem cyfrowym, jaka jest jej rola w transformacji energetycznej kraju, w jakim zakresie bierze udział w edukacji ekologicznej, w jaki sposób oszczędza energię elektryczną oraz redukuje ślad węglowy.
Misję społeczną Grupa Polsat Plus realizuje w 5 obszarach: ochrony środowiska naturalnego (m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska), bezpieczeństwa (teleinformatycznego, informacji, produktów i usług, ale także w ramach wsparcia służb ratowniczych), promocji sportu i aktywności fizycznej (sponsoring oraz transmisje sportowe), edukacji (zwłaszcza ekologicznej i w zakresie zdrowego stylu życia) oraz pomocy dzieciom (we współpracy z Fundacją Polsat).
Swoimi działaniami wypełnia 9 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wybrane kluczowe liczby w obszarze środowiskowym:
• 100% udziału OZE w miksie energetycznym Grupy Polsat Plus w 2022 r.,
• 263 tys. tCO2e – szacowane uniknięte emisje gazów cieplarnianych,
• 84% – skala obniżenia śladu węglowego przez Grupę,
• 1000 MW – planowana zainstalowana moc własnych OZE,
• >2 TWh rocznie – planowane możliwości produkcyjne czystej, zielonej energii własnych OZE,
• >2 mln ton rocznie – szacowana docelowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce dzięki rozwojowi własnych OZE.

Wybrane kluczowe liczby w obszarze społecznym:
• kilkadziesiąt mln zł – inicjatywy niosące pomoc obywatelom Ukrainy,
• 283 mln zł – przekazane na cele statutowe przez Fundację Polsat w ciągu 26 lat jej działalności; wsparcie dla ponad 42 tys. dzieci,
• 25 mln zł – wpływy z Mikołajkowego Bloku Reklamowego w ciągu wszystkich 19 edycji,
• 25 lat zaangażowania Plusa w rozwój i promowanie Polskiej Siatkówki,
• ok. 20 lat współpracy Plusa z organizacjami ratowniczymi (GOPR, TOPR, WOPR, MOPR),
• >250 osób mieszka w bezpiecznych warunkach stworzonych przez zespół programu „Nasz nowy dom”,
• >2 mln zł przeznaczone przez artystów na wybrane cele charytatywne w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.
• >20 mln Polaków w zasięgu sieci 5G Plusa,
• 44% – liczba gospodarstw domowych z co najmniej jedną usługą od Grupy Polsat Plus,
• 9,5 roku – średni staż pracowników w czterech największych spółkach Grupy.

Aktualnie w ramach realizacji Strategii 2023+ Grupa Polsat Plus prowadzi szereg inicjatyw w segmencie Czystej Energii, m.in. rozwija 6 projektów farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 300 MW oraz planuje rozbudowę farmy słonecznej Brudzew, która w zeszłym roku wyprodukowała blisko 78 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej zasilającej sieć nadajników służących sieci Plus.
Jednocześnie wspólnie z ZE PAK dynamicznie buduje pełny łańcuch gospodarki zielonego wodoru, który zyskał na znaczeniu w obliczu światowego kryzysu energetycznego. Przygotowuje się do produkcji zielonego wodoru, buduje pierwsze ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. W Świdniku powstaje fabryka miejskich ekologicznych autobusów wodorowych, a pierwszych 20 NesoBusów trafi do Rybnika w związku z wygranym przetargiem na dostawę autobusów dla tego miasta.