Grupa Polsat Plus podsumowuje I kwartał 2022 roku

W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat Plus zwiększyła bazę klientów usług multiplay do blisko 2,5 mln, kanał Polsat był liderem oglądalności w grupie komercyjnej wśród kanałów głównych, a liczba użytkowników portali Grupy wzrosła do ponad 21 mln.

W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat Plus zwiększyła bazę klientów usług multiplay do blisko 2,5 mln, kanał Polsat był liderem oglądalności w grupie komercyjnej wśród kanałów głównych, a liczba użytkowników portali Grupy wzrosła do ponad 21 mln.

Grupa intensyfikuje działania nakierowane na szybkie uruchomienie kolejnych źródeł produkcji czystej energii – m.in. ze słońca i wiatru – oraz kontynuuje przygotowania do rozpoczęcia produkcji zielonego wodoru – zeroemisyjnego paliwa przyszłości.

Grupa Polsat Plus w ramach wsparcia i solidarności w obliczu wojny, m.in.: zapewnia uchodźcom bezpłatne usługi telekomunikacyjne i telewizyjne, przekazała środki finansowe na start akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy”.


Priorytetem było zapewnienie uchodźcom z Ukrainy bezpłatnej łączności i kontaktu z rodziną w postaci darmowych starterów i usług telekomunikacyjnych.

 Dostarczamy bieżące, rzetelne informacje o sytuacji w Ukrainie w naszych kanałach informacyjnych i portalach. W ramach usług telewizyjnych udostępniamy bezpłatnie pakiet popularnych kanałów ukraińskich. Wsparliśmy akcję „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus. – Jednocześnie sytuacja, w której się znaleźliśmy, ma ogromy wpływ na segment energetyczny w całej Europie. Utwierdza nas to w przekonaniu o konieczności przeprowadzenia szybkiej transformacji energetycznej naszego kraju i słuszności podejmowanych przez nas działań w tym obszarze – dodaje.

Budowa nowego segmentu działalności – Czysta Energia
Nowym obszarem działalności Grupy Polsat Plus obok segmentu Telekomunikacji pod marką Plus oraz Kontentu pod marką Polsat jest produkcja Czystej Energii – w szczególności ze słońca, wiatru, biomasy i termicznej obróbki odpadów – oraz budowa pełnego, ogólnokrajowego łańcucha wartości zielonego wodoru. Wspólnie z ZE PAK Grupa Polsat Plus chce stać się wiodącym w Polsce producentem zielonej energii i zielonego wodoru, dlatego przystąpiła do szybkiej implementacji kolejnych działań mających na celu sprawną budowę nowego segmentu działalności.

Skuteczna realizacja strategii multiplay
Grupa Polsat Plus pozostaje największym dostawcą usług pakietowych, a jej oferta usług łączonych, oparta o mechanizm udzielania atrakcyjnych rabatów na każdy dodatkowy produkt lub usługę z portfolio Grupy, niezmiennie cieszy się zainteresowaniem i zaufaniem klientów.

Mimo znaczącej zmiany w sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej skutecznie realizujemy naszą strategię multiplay. Na koniec marca z oferty usług łączonych korzystało już 2,5 mln naszych klientów. Dostarczamy o 200 tys. usług kontraktowych więcej niż rok temu. Wraz z rosnącą popularnością naszych taryf 5G przyczyniło się to do wzrostu średniego przychodu od klientów indywidualnych do blisko 70 zł. Niezmiennie na bardzo niskim poziomie 6,8% pozostaje wskaźnik rezygnacji z naszych usług, co świadczy o skuteczności naszych działań – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

Liczba świadczonych usług przedpłaconych zwiększyła się do ponad 2,8 mln, na co wpływ miały dystrybucja darmowych starterów dla obywateli Ukrainy oraz konsolidacja wyników Premium Mobile. Jednocześnie średni miesięczny przychód od tych klientów wzrósł o 10% do 17,2 zł, do czego przyczyniły się zmiany wprowadzane w ofercie mobilnej oraz telewizyjnej.

Największa sieć 5G w Polsce
W zasięgu sieci 5G od Plusa jest już ponad 19 milionów osób, czyli więcej niż połowa mieszkańców Polski. Liczba stacji 5G Plusa wynosi ok. 3000, zapewniając zasięg 5G w 800 miejscowościach. Szeroki zasięg sieci 5G, jej wysokie parametry, atrakcyjne oferty Plusa zapewniające dostęp do 5G oraz rosnąca gama telefonów z 5G, w tym innowacyjna forma zakupu smartfonów iPhone, wpływają na szybką popularyzację taryf 5G Plusa.

Grupa Polsat Plus na rynku TV i wydawców internetowych
W I kwartale br. w związku z większym zainteresowaniem widzów bieżącymi informacjami wyraźny wzrost oglądalności odnotowały kanały informacyjne Telewizji Polsat – udział w oglądalności stacji Polsat News wzrósł do 2,17%, a kanału Wydarzenia 24 – do 0,63%. Udział w oglądalności wszystkich kanałów Grupy Polsat Plus wyniósł 23,2%. Średniomiesięczna liczba użytkowników wszystkich portali i serwisów należących do Grupy Polsat-Interia osiągnęła poziom 21,2 mln, co oznacza wzrost o 1 mln użytkowników w skali roku. Średnia liczba odsłon wszystkich portali wyniosła 2,2 mld miesięcznie.

Konsekwentnie tworzymy i dostarczamy w ramach 39 kanałów TV, różnymi technologiami i na wszystkie urządzenia naszych widzów atrakcyjne treści, których oczekują. W I kw. stacja Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a udział całej Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł 23,2%, co jest zgodne z naszymi założeniami strategicznymi. Nasze przychody z reklamy TV rosły zgodnie z rynkiem – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. – Kontynuujemy budowę silnej pozycji na rynku wydawców internetowych, liczba użytkowników naszych portali wzrosła w ciągu roku o 1 mln, do ponad 21 mln – dodaje.

 

Projekty z obszaru OZE
Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły do 3 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA2 wyniósł 800 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymywały się na wysokim poziomie 1,25 mld zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia pozostawał na niskim poziomie 1,07x (dług netto/EBITDA LTM).

W obliczu wyzwań natury geopolitycznej i makroekonomicznej pozytywnie oceniamy realizowane przez nas wyniki operacyjne oraz stabilny i powtarzalny wzrost przychodów detalicznych. Koncentrujemy się na dalszej budowie ARPU i jednoczesnym dopasowaniu kosztów do nowych wyzwań. Silna kondycja finansowa i duże zasoby płynności umożliwiają nam przyspieszenie realizacji projektów z segmentu Czystej Energii, co zapewni rozwój naszego biznesu w kolejnych latach – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2022 roku dla segmentu usług B2C i B2B:
• Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu.
• Liczba klientów usług multiplay wzrosła o 73 tys. r/r (3%) do 2,5 mln.
• Liczba usług kontraktowych u klientów B2C wzrosła o ponad 200 tys. (1,6%) r/r do ok. 13,4 mln.
• Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C wzrósł do 69,8 zł (+3,9% r/r).
• Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie jest na bardzo niskim poziomie 6,8% w skali roku i spada.
• Wzrosła liczba usług prepaid (m.in. w związku z dystrybucją darmowych starterów dla obywateli Ukrainy) – do 2,8 mln. Jednocześnie wprowadzone zmiany ofertowe przełożyły się na pokaźny wzrost ARPU – o 10,3% r/r, do poziomu 17,2 zł.
• Klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 487 PB danych (wzrost o 10% r/r).
• Łączna liczba klientów B2B wynosi ok. 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2022 dla segmentu mediowego:
• Kanały Grupy Telewizji Polsat były w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,2% (8,3% kanału głównego oraz 14,9% kanałów tematycznych).
• Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły zgodnie z rosnącym rynkiem. Zwiększyły się o 0,6% r/r do 273 mln zł, a udział Grupy w rynku reklamy TV wyniósł 28,4%.
• Grupa Polsat-Interia zajmuje wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych – posiada już 21,2 mln użytkowników portali miesięcznie, którzy co miesiąc generują średnio ok. 2,2 mld odsłon.