2 mln gigabitowych łączy Grupy Netia

Już ponad 2 mln punktów adresowych (HP - Homes Passed) - czyli ok. 65 proc. własnej sieci dostępowej Grupy Netia – pozwala na oferowanie usług dostępu do internetu z prędkością rzędu 1 Gb/s. Uwzględniając łącza światłowodowe partnerów hurtowych, Netia i operator sieci Plus mogą dostarczyć usługi gigabitowe blisko 4 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Już ponad 2 mln punktów adresowych (HP – Homes Passed) – czyli ok. 65 proc. własnej sieci dostępowej Grupy Netia – pozwala na oferowanie usług dostępu do internetu z prędkością rzędu 1 Gb/s. Uwzględniając łącza światłowodowe partnerów hurtowych, Netia i operator sieci Plus mogą dostarczyć usługi gigabitowe blisko 4 mln gospodarstw domowych w Polsce.

 

Grupa Netia od wielu lat konsekwentnie modernizuje sieć dostępową z wykorzystaniem najbardziej optymalnych dla danej lokalizacji technologii światłowodowych. W ostatnich latach modernizacja do standardu gigabitowego objęła ponad 116 tys. budynków.

Większość z dwumilionowego potencjału gigabitowego stanową łącza w technologii FTTH (GPON), w których światłowód dociera bezpośrednio do danego mieszkania. Kolejnych kilkaset tysięcy łączy gigabitowych wykorzystuje gruntownie zmodernizowane sieci HFC oraz ETTH, w których wydajne łącza światłowodowe docierają do budynku lub w jego bezpośrednie sąsiedztwo.

Grupa Netia zwiększa swój potencjał również poprzez przejęcia mniejszych dostawców internetu oraz współpracę z deweloperami. Uwzględniając dokonane akwizycje oraz budowę sieci w nowych budynkach (głownie wielorodzinnych), w ciągu ostatnich 5 lat zasięg sieci Grupy Netia zwiększył się o ponad 300 tys. i wynosi obecnie ok. 3,2 mln HP.

Netia współpracuje również z beneficjentami, finansowanego ze środków europejskich, programu POPC. Na bazie dostępu hurtowego BSA (Bitstream Access) takich firm jak: Inea (Fiberhost), Nexera, Orange, czy Tauron, zasięg gigabitowych usług Netii niemal się podwoił.

Z usług szerokopasmowego dostępu do internetu na bazie sieci Grupy Netia oraz partnerów hurtowych Netii korzysta również właściciel marki Plus, którego usługi można korzystnie łączyć w programie smartDOM z całą paletą ofert Polsat Box.