Solorz-Żak z nagrodą Lesława A. Pagi

Zygmunt Solorz-Żak został tegorocznym laureatem Nagrody Lesława A. Pagi.

Jest to wyróżnienie honorowe przyznawane ludziom wybitnym, którzy potrafią odważnie podejmować decyzje, wybiegają myślą w przód, są skuteczni i opierają się w swojej działalności na zasadach etycznych. Uroczystość odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i była połączona z wręczeniem Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Nagroda Lesława A. Pagi została wręczona już po raz ósmy. Laureatami Nagrody byli dotychczas Krzysztof Lis, Leszek Czarnecki, Leszek Balcerowicz, Igor Chalupec, Józef Wancer, Janusz Lewandowski i Grzegorz Domański.

Podczas uroczystości odbyła się również debata Nowe technologie, Innowacje, Biznes. Wykład okolicznościowy wygłosił Wicepremier Waldemar Pawlak. Organizatorem była Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi.