Solorz-Żak sprzedał część akcji CP Rucie

Zygmunt Solorz-Żak przekazał w drodze darowizny resztę posiadanych udziałów w Cyfrowym Polsacie (10.603.750 akcji) kontrolowanej przez siebie spółce Pola Investmets z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

Następnie ta spółka sprzedała 25.341.272 akcji firmie Sensor Overseas (siedziba w Nikozji), która jest kontrolowana przez współpracownika Solorza-Żaka – Heronima Rutę.

Przed przeniesieniem własności akcji, Sensor nie posiadał akcji Cyfrowego Polsatu. Po przeniesieniu, ma 25.341.272 akcje, stanowiące 7,27% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących 50.382.647 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,55% ogólnej liczby głosów. Wszystkie wspomniane operacje na akcjach Cyfrowego Polsatu miały miejsce 21 marca.

Po wykonaniu transakcji, Zygmunt Solorz-Żak nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji Cyfrowego Polsatu, natomiast pośrednio (poprzez spółkę Pola Investmets) ma 154.204.296 akcji, stanowiących 44,27% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 58,11% ogólnej liczby głosów. Poza wspomnianymi akcjami, Solorz-Żak oraz Heronim Ruta nie posiadają bezpośrednio czy pośrednio innych udziałów w Cyfrowym Polsacie.

Heronim Ruta jest członkiem rady nadzorczej, a Zygmunt Solorz-Żak przewodniczącym rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

ostatniekomentarze

ciasteczka

tvpolsat.info wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Pełną informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Akceptuję cookies