Mateusz Białkowski zadebiutował w „Wydarzeniach” o 12:50 i 15:50

Mateusz Białkowski zadebiutował jako prowadzący "Wydarzenia 12:50" oraz "Wydarzenia 15:50" w Telewizji Polsat i Polsat News.

Mateusz Białkowski od września 2019 roku jest reporterem Polsat News w centrali w Warszawie. Poprzednio pracował w ośrodku stacji w Katowicach.

Mateusz Białkowski jest związany z Polsat News od września 2018 roku. Wcześniej pracował w TVP3 Katowice, gdzie przygotowywał materiały m.in. dla programu „Aktualności” i magazynu „Relacje”, a także „Telekuriera”, „Co niesie dzień” i „Dziennika regionów” na ogólnopolską antenę TVP3. Realizował też materiały dla magazynu „W akcji” w TVP Info.

Ukończył Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W ostatnim czasie w roli prezentera Polsat News debiutował Igor Sokołowski.